Chia sẻ những tip thiết thực

Chuyên đề Phương pháp đồ thị trong hóa học và Các dạng bài tập

0

Trong những năm gần đây, Đề thi THPT Quốc gia liên tục đưa ra các dạng bài toán hóa học có sử dụng đồ thị. Vậy phương pháp đồ thị trong hóa học là gì? Bản chất của phương pháp đồ thị trong hóa học là gì? Các dạng bài tập sử dụng đồ thị trong hóa học?… Hãy Tip.edu.vn Tìm hiểu thêm về phương pháp đồ thị trong hóa học qua bài viết dưới đây !.

Lý thuyết phương pháp đồ thị trong hóa học

Bản chất của phương pháp đồ thị trong hóa học là gì?

Phương pháp đồ thị trong hóa học có bản chất chính là biểu diễn sự biến đổi – mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các đại lượng.


Ví dụ:

 • Sự thay đổi định kỳ về tính chất của các nguyên tố và hợp chất
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và sự chuyển dịch cân bằng.
 • Khí cacbonic phản ứng với dung dịch kiềm, muối nhôm phản ứng với dung dịch kiềm…
 • Dung dịch axit phản ứng với dung dịch aluminat, hoặc dung dịch cacbonat …

Cách giải toán đồ thị trong hóa học

 • Đầu tiên các bạn cần nắm vững lý thuyết cùng với các phương pháp giải, các công thức giải toán cũng như các công thức tính nhanh.
 • Bên cạnh đó, bạn cũng cần biết cách phân tích, đọc và hiểu các dạng đồ thị: hiệp phương sai, nghịch biến, hằng số …
 • Biết cách xác định mối quan hệ giữa các đại lượng trên đồ thị: đồng biến, nghịch biến, hằng số …
 • Phát hiện tỉ lệ giữa các đại lượng trên đồ thị: Tỉ lệ số mol kết tủa, tỉ lệ số mol khí …

Kiến thức về đồ thị hóa học hay và khó

Định luật biến thiên độ âm điện

Dưới đây là đồ thị biểu diễn sự thay đổi độ âm điện của các nguyên tố L, M và R (Đây là các nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn) theo chiều điện tích hạt nhân (Z) tăng dần. .

định luật độ âm điện trong hóa học

kiến thức về phương pháp đồ thị trong hóa học

Tốc độ phản ứng và phép đo phân tích

tốc độ phản ứng và phép đo phân tích

Một số vấn đề chung về đồ thị

Dạng 1: Thổi từ từ khí (CO_ {2} ) đến dư vào dung dịch chứa a mol (Ca (OH) _ {2} ) (hoặc (Ba (OH) _ {2} ))) . Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.

Một số bài toán về đồ thị thường gặp trong hóa học

Số mol (CO_ {2} ) đã phản ứng có 2 trường hợp:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(x = b Rightarrow n_ {CO_ {2}} = n_ {ket , tua} )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(y = 2a – b Rightarrow n_ {CO_ {2}} = n_ {OH ^ {-}} – n_ {ket , tua} )

Dạng 2: Nhỏ từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch chứa a mol muối (Al ^ {3 +} ) (hoặc (Zn ^ {2 +} )). Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.

Giải bài tập phương pháp đồ thị trong hóa học

Số mol (OH ^ {-} ) đã phản ứng có 2 trường hợp:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(x = 3b Rightarrow n_ {OH ^ {-}} = 3n_ {ket , tua} )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(y = 4a-b Rightarrow n_ {OH ^ {-}} = 4n_ {Al ^ {3+}} – n_ {ket , tua} )

tìm hiểu về phương pháp đồ thị trong hóa học

Số mol (OH ^ {-} ) đã phản ứng có 2 trường hợp:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(x = 2b Rightarrow n_ {OH ^ {-}} = 2n_ {ket , tua} )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(y = 4a-2b Rightarrow n_ {OH ^ {-}} = 4n_ {Al ^ {3+}} – 2n_ {ket , tua} )

Dạng 3: Nhỏ từ từ dung dịch axit đến dư vào dung dịch chứa a mol muối (AlO_ {2} ^ {-} ) (hoặc (ZnO_ {2} ^ {2 -} )). Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.

Phương pháp vẽ đồ thị trong hóa học với giải quyết vấn đề

Số mol (H ^ {+} ) đã phản ứng có 2 trường hợp:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(x = b Rightarrow n_ {H ^ {+}} = n_ {ket , tua} )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(y = 4a-3b Rightarrow n_ {H ^ {+}} = 4n_ {Al ^ {3+}} – 3n_ {ket , tua} )

tổng hợp các phương pháp đồ thị trong hóa học

Số mol (H ^ {+} ) đã phản ứng có 2 trường hợp:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(x = 2b Rightarrow n_ {H ^ {+}} = 2n_ {ket , fringe} )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(y = 4a-2b Rightarrow n_ {OH ^ {-}} = 4n_ {Al ^ {3+}} – 2n_ {ket , tua} )

Một số bài tập minh họa đồ thị hóa học

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn V lít khí (CO_ {2} ) (đktс) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm: NaOH a M và (Ba (OH) _ {2} ) b M. Khối lượng kết tủa qua các chất sau đồ thị:

các loại đồ thị trong hóa học

Tìm giá trị a: b.

Dung dịch:

Giải thích quá trình biến thiên của đồ thị:

Đoạn 1: Đi lên, do sự hình thành của (BаCO_ {3} )

(CO_ {2} + Ba (OH) _ {2} rightarrow BaCO_ {3} + H_ {2} O )

Đoạn 2: Đi ngang, quá trình:

(OH ^ {-} + CO_ {2} rightarrow HCO_ {3} ^ {-} )

Đoạn 3: Đi xuống do kết tủa tan (BaCO_ {3} )

(BaCO_ {3} + H_ {2} O + CO_ {2} rightarrow Ba (HCO_ {3}) _ {2} )

Từ đồ thị và công thứcс:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(n_ {CO_ {2}} = n_ {BaCO_ {3}} = 0,01 overset {BTNT , Ba} { rightarrow} b = frac {0,01} {0,5} = 0, 02 )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan:

(n_ {CO_ {2}} = n_ {OH ^ {-}} – n_ {ket , tua} )

( Mũi tên phải 0,06 + 0,01 = 0,5a + 2.0,5b + 0 Phím phải a = 0,1 )

( Rightarrow frac {a} {b} = frac {0,1} {0,02} = 5 )

Bài 2: Khi thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol (AlCl_ {3} ), kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị:

Đồ thị trong hóa học và một số lưu ý

Tìm giá trị a: b.

Dung dịch:

Giải thích quá trình biến thiên của đồ thị:

Đoạn 1: Không có kết tủa xảy ra vì (H ^ {+} + OH ^ {-} rightarrow H_ {2} O )

Đoạn 2: Đi lên, do sự hình thành (Al (OH) _ {3} )

Đoạn 3: Đi xuống do kết tủa tan (Al (OH) _ {3} )

Từ đồ thị và công thức, ta có:

 • Lượng mưa xuất hiện:

(n_ {H ^ {+}} = n_ {OH ^ {-}} Mũi tên phải a = 0,8 )

 • Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần:

(n_ {OH ^ {-}} = 4n_ {Al ^ {3+}} – n_ {ket , tua} + n_ {H ^ {+}} )

( Rightarrow 2,8 = 4b – 0,4 + 0,8 )

( Rightarrow b = 0.6 Rightarrow frac {a} {b} = frac {4} {3} )

Tip.edu.vn đã giúp các bạn tổng hợp kiến ​​thức về phương pháp đồ thị trong hóa học. Hi vọng các bạn đã tìm được cho mình những kiến ​​thức bổ ích qua chuyên đề phương pháp đồ thị trong hóa học. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!.

Xem chi tiết qua bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc:


(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Hóa Học

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment