Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập từ vựng Unit 8 lớp 8: English speaking countries

Bài tập Word Form lớp 8 có đáp án

Bài tập từ vựng Unit 8 lớp 8: English speaking countries do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề English speaking countries ở Tiếng Anh 8 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 8, có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và Ngữ Văn lớp 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

10. The ________ founder of the city was Helenus, son of Priam, and Virgil. (legend)

11. Scotland is __________ for its rich culture and its amazing natural beauty. (fame)

12. It is claimed that the__________ were the first discoverers of Australia. (Portugal)

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Her English accent is so good that she is thought of as a__________ speakers.

A. natural

B. official

C. non-native

D. native

2. Susan looks forward__________ a music camp, where she can sing and dance.

A. to attend

B. to attending

C. to be attended

D. be attending

3. You can see _____________ on the Canadian national flag.

A. the maple leaf

B. the red leaf

C. the rose

D. the oak tree

4. Loch Ness is a__________ in the Highlands of Scotland.

A. person

B. lake

C. valley

D. river

5. The inhabitants of Scotland are called__________.

A. Scotlanders

B. Scotlish

C. Scots

D. Scotchs

6. Residents from Liverpool speak English__________ a different accent.

A. with

B. as

C. on

D. under

7. Singapore is famous ________ its clean streets with many green trees.

A. in

B. for

C. with

D. up

8. I encourage my daughter to take part ________ an international summer camp.

A. of

B. in

C. on

D. up

-The end-

Đáp án bài tập từ vựng Unit 8 lớp 8: English speaking countries

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form of the words in brackets

1. scenic

2. uniquely

3. iconic

4. speakers

5. national

6. geographical

7. friendship

8. peaceful

9. celebration

10. legendary

11. famous

12. Portuguese

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

7. B

8. B

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu Bài tập từ vựng Unit 8 lớp 8: English speaking countries. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6, …. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (141 bình chọn)