Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success – Tuần 10

0

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 có đáp án

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success – Tuần 10 do Tip.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Global Success đi kèm đáp án.

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success – Tuần 10

Bản quyền thuộc về Tip nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Uncramble the words

1. groundlayp

: ____________

4. ygm

: ____________

2. roomclass

: ____________

5. moor sicmu

: ____________

3. ryrabli

: ____________

6. soolch

: ____________

Complete the sentence

like

gym

the

go

and

A. big and new

B. big and tall

C. old and bright

3. The school playground is ___________.

A. large

B. old

C. small

4. The library is next to the ___________.

A. classroom

B. gym

C. computer room

5. The classrooms are ___________.

A. small and old

B. small and new

C. big and bright

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây là Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success – Tuần 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Leave a comment