Chia sẻ những tip thiết thực

Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

BÀI TẬP 1: Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng. 
1. Vai trò nổi bật của văn học, nghệ thuật, tư tưởng ở buổi đầu thời cận đại là:
A. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến
B.  hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản.
C. góp phần vào sự thắng lợi của giai cấp tư sản.
D. cả ba ý trên đều đúng.
Trả lời: C
2. Vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVII – XVIII:
A.  tư tưởng của họ là cơ sở để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng.
B.  là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII giành được thắng lợi.
C. là những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến.
D. là lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu thời bấy giờ.
Trả lời: B
3. Đại biểu xuất sắc cho nến bi kịch cổ điển Pháp là : –
A. Ban-dắc(1799- 1850).                    
B. La Phông-ten (1621 – 1695).
C. Coóc-nây (1606 -1684).                    
D. Mô-li-e (1622 – 1673).
Trả lời:C
4.  Nhà soạn nhạc thiên tài của nước Đức và cả thế giới thời cận đại là :
A. Rem-bran (1606- 1669).                    
B. Băc (1685 – 1750).
C. Mô-da (1756- 1791).                         
D. Bét-tô-ven (1770- 1827).
Trả lời: D
5.  Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII là :
A.  Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755).          
B. Von-te (1694 – 1778).
C. Rút-xô (1712- 1778).                         
D. Cả ba nhà tư tưởng trên.
Trả lời: D
6. Nhà văn có các tẩc phẩm được Lê-nin đánh giá là “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” là :
A. Vích-to Huy-gô (1802 – 1885).
B. Lep Tôn-xtôi (1828 – 1910).
C. Pu-skin (1799 – 1837).                          
D. Sê-khốp (1860 – 1904).
Trả lời:B
7. “Nhật ki người điên”, “AQ chính truyện”… là tác phẩm văn học nổi tiếng của:
A.  MácTuên (1835- 1910, người Mĩ.
B. Ta-go (1861 – 1941), người Ấn Độ.
c. Lỗ Tấn (1881 – 1936), người Trung Quốc.
D. Hô-xê Ri-dan (1861 – 1896), người Phi-líp-pin.
Trả lời: C

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (125 bình chọn)