Chia sẻ những tip thiết thực

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới. Chúc các em có những bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2 chất lượng.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 1

Bài 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 218; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

 

 

 

…………………………………………………….

935

 

 

 

Bài 4: (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = ………dm

519cm = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

14m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

84 + 19

62 – 25

536 + 243

879 – 356

Bài 6. (0,5 điểm). Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 1/3 số ô vuông.

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x= 12 + 8

Bài 8: (1 điểm). Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài 9: (1,5 điểm). Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 2

Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống: (1 điểm)

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

Bài 2 : Đặt tính rồi tính (2 điểm)

52 + 27

………

………

………

………

54 – 19

………

………

………

………

33 + 59

………

………

………

………

71 – 29

………

………

………

………

Bài 3 : Tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32

………………

………………

b) X + 55 = 95

……………….

…………………

 

Bài 4:

a, (2 điểm) Viết Tính

5 x 4 +15=……………………….

30 : 5 : 3 =………………………

7 giờ + 8 giờ=………………….

24km : 4=……………………….

b, số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 dm = ……. cm

40 cm = ……. dm

b) 1m = ……… cm

60 cm = …….. dm

Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 6 (1 điểm).

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

– Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

Bài 7: Hình bên có bao nhiêu hình:

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

……… tứ giác.

……… tam giác

Bài 8: Có 24 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 3

Câu 1: Các số: 500; 279; 730; 158 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm)

A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730

D. 500; 730; 158; 297

Câu 2: Hà chơi ván cờ từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút. Hỏi Hà chơi ván cờ hết bao nhiêu phút? (1 điểm)

A. 15 phút

B. 45 phút

B. 60 phút

D. 5 phút

Câu 3: Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là: (1 điểm)

A. 13cm

B. 26cm

C. 22cm

D. 13dm

Câu 4: Viết số (1 điểm)

a) Sáu trăm chín mươi lăm:………………..

b) Tám trăm linh tư…………………………….

Câu 5: Chọn mm, cm, dm, hay m viết vào chỗ chấm thích hợp (1 điểm)

Bạn Nam lớp em cao 1……15………

Câu 6: Viết 3 số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 504; 506; 508;………;…………;………..

b) 711; 713; 715;……….;………..;………..

Câu 7: Tính: (1 điểm)

45 m : 5 = …………………………  32 cm : 4 =…………………………………………..

40 : 4 : 5 =……………………………….. 4 x 9 + 6 = …………………………………………….

Câu 8: Tìm x (1 điểm)

638 – x = 205                  x – 253 = 436

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm)

a) Hai tổ công nhân có 367 người, tổ một có 152 người. Hỏi tổ hai có bao nhiêu người?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

b) Lớp 2A có 27 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 4

Bài 1: Tính

453 + 246 = ……….           146 + 725 =………….

752 – 569 =…………           972 – 146=…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 – 128                   492 – 215                 143 + 279

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm X

a, X – 428 = 176                        X + 215 = 772

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một cửa hàng bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236 kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh lớp 3 và 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tất cả các đề này đều giúp các em học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Toán học, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ II sắp tới đạt kết quả cao. Từ đó, cũng nắm được các dạng toán, bài tập thường gặp để khi làm bài thi không còn bỡ ngỡ nữa. Các bạn hãy tải về để xem trọn 29 đề thi mẫu hay nhất lớp 2 này nhé. 29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020 này đều là những đề toán lớp 2 học kỳ 2 do các thầy cô giáo trên cả nước ra đề thi vào những năm trước, các bạn hãy tải về để luyện tập trọn bộ đề thi toán lớp 2 học kỳ 2. Các bài tập ở đây không quá khó đều phù hợp với tất cả các em học sinh. 

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

…………………………………………………………………………..

Ngoài 29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post