Chia sẻ những tip thiết thực

Turbo Pascal – Phần mềm học lập trình miễn phí

Turbo Pascal là một ngôn ngữ lập trình máy tính dựa trên lệnh rất thích hợp cho lập trình có cấu trúc. Phần mềm Pascal hỗ trợ những ai đã, đang và có nhu cầu học lập trình Pascal. Trong bài viết này, VnDoc xin chia sẻ phần mềm Turbo Pascal 7.0 hoàn toàn miễn phí để các bạn cài đặt phục vụ công việc học tập và nghiên cứu.

Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal

  • 1. Cách cài đặt Turbo Pascal
  • 2. Các thao tác khi lập trình Pascal
  • 3. Cấu trúc chương trình Pascal.

Ngôn ngữ lập trình Pascal được sử dụng khá phổ biến hiện nay, phần mềm do VnDoc cung cấp giúp các bạn soạn thảo, lập trình và thao tác với ngôn ngữ Pascal trên máy tính một cách dễ dàng và hiệu quả. Phần mềm Pascal tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc lập trình, có thể soạn thảo code với nhiều cửa sổ hiển thị cùng lúc và tốc độ xử lý nhanh. Các bạn có thể sử dụng link download trong bài viết để tải phần mềm turbo pascal và tham khảo cách cài đặt phần mềm turbo pascal ở nội dung sau.

1. Cách cài đặt Turbo Pascal

Trong các bài viết trước, VnDoc đã chia sẻ về cách cài đặt phần mềm Turbo Pascal, các bạn có thể xem lại cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm Turbo Pascal theo đường dẫn sau:

Ngôn ngữ lập trình Pascal

2. Các thao tác khi lập trình Pascal

F2: Lưu chương trình bạn đang chỉnh sửa vào đĩa.

F3: Mở tệp mới hoặc tệp hiện có trên đĩa để chỉnh sửa.

Alt-F3: Đóng tệp đang được chỉnh sửa.

Alt-F5: Xem kết quả chạy chương trình.

F8: Chạy lần lượt các câu lệnh trong chương trình.

Alt-X: Thoát Turbo Pascal.

F9: Kiểm tra lỗi khi viet chương trình.

Ctrl + F9: Thực thi chương trình.

F10: Vào hệ thống Menu của Pascal.

Chèn: Chuyển đổi giữa chế độ ghi đè và chế độ chèn.

Home: Di chuyển con trỏ về đầu dòng.

End: Di chuyển con trỏ đến cuối dòng.

Page Up: Di chuyển con trỏ lên một trang màn hình.

Xuống trang: Di chuyển con trỏ xuống một trang màn hình.

Del: Xóa ký tự tại vị trí con trỏ.

Back Space (ß): Xóa ký tự bên trái con trỏ.

Rate this post