Chia sẻ những tip thiết thực

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

0

Bài tập tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our Houses In The Future có đáp án

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 10 Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 unit 10 Our houses in the future có đáp án với nội dung gói gọn trong SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong Unit 10 lớp 6.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: In the future, I _________ in a motorhome.

A. will live

B. live

C. am living

D. has lived

Question 2: Robot will _________ our house for us in the future.

A. do

B. clean

C. surf

D. watch

Question 3: There will be more people live in an apartment __________ in a house.

A. then

B. that

C. than

D. this

Question 4: A _________ TV is linked with Bluetooth, wifi, USB and flash memory.

A. informative

B. talkative

C. confident

D. smart

Question 5: We might use __________ appliances in our future house.

A. automatic

B. solar

C. cable

D. wireless

Question 6: We use _________ to preserve food and vegetables.

A. dishwashers

B. cleaners

C. fridges

D. washing machines

Question 7: Will robot ___________ after human health in the future?

A. watch

B. see

C. look

D. do

Question 8: Who ___________ your clothes every day?

A. iron

B. clean

C. dry

D. have

Question 9: In the story, prince and princess often live in a ___________.

A. villa

B. flat

C. castle

D. home

Question 10: It’s ___________ to live in a modern and hi-tech penthouse.

A. awful

B. comfortable

C. confident

D. shy

Question 11: In the future we might have ___________ guests from the space.

A. special

B. automatic

C. informative

D. intelligent

Question 12: There are a lot of ___________ in big cities.

A. vegetable

B. castles

C. skyscrapers

D. UFOs

Question 13: We might have smart clock to ___________ the time.

A. talk

B. speak

C. do

D. say

Question 14: Will super cars run on water in the __________?

A. energy

B. future

C. appliance

D. apartment

Question 15: Let’s __________ the internet.

A. to surf

B. surfing

C. surf

D. will surf

Choose the best option for each sentence.

1. Young people _________ obey their parents.

a. must

b. may

c. will

d. ought to

2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I _________ work very hard today.

a. can

b. may

c. should

d. would

3. I _________ be delighted to show you round the factory.

a. ought to

b. would

c. might

d. can

4. Leave early so that you _________ miss the bus.

a. didn’t

b. won’t

c. shouldn’t

d. mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It _________ have cost a fortune.

a. must

b. might

c. will

d. should

6. You _________ to write them today.

a. should

b. must

c. have

d. ought

7. I hope I _________ find it.

a. will

b. shall

c. could

d. must

8. Unless he runs he _________ catch the train.

a. will

b. mustn’t

c. wouldn’t

d. won’t

9. _________ you be in Rome tonight?

a. Will

b. May

c. Might

d. Maybe

10. We _________ have time to help you tomorrow.

a. may

b. must

c. will

d. could.

Đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – D; 5 – A;

6 – C; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – A; 12 – C; 13 – D; 14 – B; 15 – C;

Choose the best option for each sentence.

1 – a; 2 – b; 3 – b; 4 – b; 5 – a;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – b; 10 – a;

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, … được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh việc tương tác với Tip qua fanpage Tip.edu.vn, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, Tip.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment