Chia sẻ những tip thiết thực

Tiếng Anh lớp 6 unit 4 Communication

0

Lời giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do Tip.edu.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn Communication tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 – 5 SGK trang 43 tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em giải bài tập tiếng Anh unit 4 lớp 6 trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– give directions to places.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

Structures: Comparative adjectives.

An audio guide to a place

3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blank. Nick đang nghe bài hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

1 – straight

2 – second

3 – right

4 – next to

Hướng dẫn dịch

CHUYẾN THAM QUAN THÀNH PHỐ!

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng tôi tại Hội An. Hiện giờ chúng tôi đang ở đường Trần Phú. Đầu tiên, bạn hãy đến chùa Ông. Để đến đó, hãy đi thẳng dọc theo con phố trong năm phút. Nó ở bên trái của bạn. Tiếp theo, đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái thứ hai. Rẽ phải và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng, đến Xưởng Hòa Nhập để mua quà. Rẽ trái rồi sang phải. Nó bên cạnh nhà Tân Kỳ.

4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City. Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo một bài hướng dẫn cho quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Remember to:

– Give directions to at least three different places;

– Use first, then, after that and finally to link your directions.

Let’s start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to… .

Gợi ý

Let’s start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to Thong Nhat Palace. To get there, Go along the Hai Ba Trung street by the right until you see the Nguyen Du Street. Turn left. Then go straight then take the fourth turning on the left. Thong Nhat palace is opposite you. Next, we go to Ho Ch Minh museum and People’s Committee of Ho Chi Minh city. You go straight along the Le Thanh Ton street, then take the second turning on the left to the People’s committee of Ho Chi Minh City or take the third turning on the left to the Ho Chi Minh museum.

Hướng dẫn dịch

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chúng tôi đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, hãy đến Dinh Thống Nhất. Để đến đó, hãy đi dọc theo đường Hai Bà Trưng bên tay phải cho đến khi bạn nhìn thấy Đường Nguyễn Du. Rẽ trái. Sau đó đi thẳng rồi rẽ trái thứ tư. Dinh Thống Nhất nằm đối diện bạn. Tiếp theo, chúng tôi đến bảo tàng Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đi thẳng theo đường Lê Thánh Tôn, rẽ trái thứ hai đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc rẽ trái thứ ba đến bảo tàng Hồ Chí Minh.

5. Now present your audio guide to your class. Bây giờ trình bày bài hướng dẫn của em trước lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood Communication trang 43. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

Bên cạnh việc tương tác với Tip qua fanpage Tip.edu.vn, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Leave a comment