Chia sẻ những tip thiết thực

Thầy (Cô) hãy chia sẻ về việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT và TT đã thực hiện ở đơn vị đang công tác

0

Đáp án Module 9

Thầy (Cô) hãy chia sẻ về việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT (quy trình, cấu trúc, kế hoạch, …) đã thực hiện ở đơn vị đang công tác là câu hỏi trong chương trình tập huấn Module 9. Với Gợi ý đáp án Mô đun 9 chi tiết dưới đây sẽ giúp thầy cô hoàn thành tốt chương trình tập huấn mô đun 9 thuận tiện hơn.

  • Đáp án Module 9 Cán bộ quản lý cốt cán

Câu hỏi: Thầy (Cô) hãy chia sẻ về việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT (quy trình, cấu trúc, kế hoạch, …) đã thực hiện ở đơn vị đang công tác.

Trả lời:

Trong năm học này, đơn vị chúng tôi đã lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT theo quy trình và cấu trúc như sau:

– Chuẩn bị lập kế hoạch;

– Soạn thảo kế hoạch;

– Tham vấn các bên liên quan;

– Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch.

Kế hoạch được mà chúng tôi xây dựng đã đảm bảo được tính ứng dụng thực tế, đúng cấu trúc và đáp ứng đủ 5 nguyên tắc: đồng bộ, khoa học, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Cụ thể 5 nguyên tắc đã đáp ứng như sau:

1. Có căn cứ xây dựng kế hoạch (căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn), các căn cứ phù hợp với nội dung kế hoạch;

2. Xác định được mục tiêu cụ thể. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động đổi mơi phướng pháp và hình thức tổ chức dạy học. Tổ chức bồi dưỡng CBQL, Gv dáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ứng dụng CNTT luôn đảm bảo các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn về nhân sự và tài chính trong nhà trường;

3. Phân tích tình hình ứng dụng CNTT & TT trong nhà Trường; Phân tích vấn đề thách thức, khó khăn liên quan đến quản trị nhà trường; Phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT & TT của Trường; Phân tích SWOT về ứng dụng CNTT & TT của Trường: nêu được thực trạng của nhà trường;

4. Nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT&TT, năm học 2021-2022. Kế hoạch thể hiện được nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể Hạ tầng CNTT trong nhà trường, Ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành trong nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ, khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở;

5. Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện; Giải pháp về nhân lực, đội ngũ; Giải pháp về cơ sở vật chất hạ tầng CNTT & thiết bị công nghệ; Giải pháp tài chính; Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin; Lộ trình thực hiện.

…………………..

Bên cạnh câu hỏi Thầy (Cô) hãy chia sẻ về việc lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT (quy trình, cấu trúc, kế hoạch, …) đã thực hiện ở đơn vị đang công tác như trên, tip.edu.vn có đủ Đáp án trắc nghiệm Module 9 tất cả các môn và Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn. Xin mời thầy cô xem hãy cùng tip.edu.vn hoàn thành các nội dung mô đun 9 nhé!

Đáp án Module 9 Tiểu Học trọn bộ

  • Hướng dẫn học Module 9 Tiểu Học đầy đủ nhất
  • Đáp án Module 9 Tiểu học phần ôn tập các môn
  • Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 tất cả các môn
  • Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán Tiểu Học
  • Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tiếng Việt Tiểu Học
  • Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Âm nhạc Tiểu học
  • Đáp án trắc nghiệm Module 9 Tiểu học – Tất cả các môn

Xem thêm:

  • Đáp án Module 9 Tiểu học, THCS và THPT đầy đủ, chi tiết
  • Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn
Leave a comment