Chia sẻ những tip thiết thực

Tại sao không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong

0

Tính chất hóa học của Al

Tại sao không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong được tip.edu.vn biên soạn là câu hỏi nằm trong nội dung tính chất hóa học của nhôm. Từ đó vận dụng giải đáp các câu hỏi liên quan đến hiện tượng thực tiễn. Giúp củng cố rèn luyện kĩ năng, thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong do

A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.

B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.

C. nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.

D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Nước vôi trong là Ca(OH)2

Nhôm tác dụng được với Ca(OH)2

Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 + Ca(AlO2)2

Vì vậy không dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong.

Đáp án B

Tính chất hóa học của nhôm

1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2.  Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

  • Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

  • Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 + Ca(AlO2)2

5. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác như:

3CuO+ 2Al → Al2O3 + 3Cu

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3?

A. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, sau đó kết tủa tan dần

C. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tan dần.

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức và không tan

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Vì sao không nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng

A. nhôm tác dụng được với dung dịch kiềm.

B. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.

C. nhôm có thể được kim loại yếu ra khỏi muối của chúng.

D. nhôm có tính khử mạnh

Xem đáp án

Đáp án A

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2

Câu 3. Nhôm có thể tác dụng được dãy chất nào sau đây

A. H2SO4 đặc, nguội

B. HNO3 đặc, nguội

C. dung dịch FeCl2

D. dung dịch KCl

Xem đáp án

Đáp án C

———————————–

tip.edu.vn đã gửi tới bạn Tại sao không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong được tip.edu.vn biên soạn. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, Tip.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a comment