Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Sách Văn hóa – Giải trí

Ngày 3/2/1930 là ngày gì? Ý nghĩa ngày thành lập Đảng

Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Vì sao lấy ngày 3/2 là ngày thành lập đảng? Từ ngày 06/01/1930 đến đầu tháng 02/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở…

Lễ hội Lim tổ chức ở đâu? diễn ra vào ngày nào?

Hội Lim là một sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật đặc sắc của nền văn hoá truyền thống lâu đời ở xứ Bắc và dân ca Quan họ trở thành tài sản văn hoá chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ. Hội Lim được…