Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

thủ tục hành chính tỉnh hải dương

Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư…

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Giấy ủy quyền cho trẻ em đi máy bay là biểu mẫu được lập ra trong trường hợp cha mẹ không đi cùng với trẻ em trên chuyến bay, mà cho đi cùng người thân.Giấy ủy quyền đi máy bay là thủ tục pháp lý cần thiết về việc người thân dẫn theo trẻ em…

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.Tờ khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được thực hiện…

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 mang tới 18 mẫu, cùng hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên rất chi tiết. Ngoài ra, còn có cả bộ tiêu chí xếp loại, những nội dung kiểm điểm mới nhất cho các Đảng viên tham khảo để nhanh chóng hoàn…