Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

thủ tục hành chính quảng ninh

Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư…