Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

thủ tục hành chính liên thông cấp xã

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là biểu mẫu dành cho người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp viết đơn đề nghị theo mẫu và nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm.Đây là mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất theo quy định hiện hành…

Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư…

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ.Khi đăng ký dự tuyển viên chức, cá nhân đăng ký nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu tại địa điểm…