Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

góp ý về thủ tục hành chính

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu được lập ra nhằm mục đích chính là nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá xem cán bộ Đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân có tốt hay không.Mẫu nhận xét Đảng viên…

Biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm

Biên bản họp tổng kết chi bộ cuối năm là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi lại quá trình, diễn biến, những ưu điểm, khuyết điểm trong hoạt động công tác đảng. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, phát huy trong năm tới.Để cuộc họp tổng kết công tác Đảng…