Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

giải đáp thủ tục hành chính

Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư…

Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 6A-HHĐ  quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.Mẫu tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là…