Chia sẻ những tip thiết thực

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Lesson 3

0

i-Learn Smart World 6 workbook unit 6 lesson 3

Giải i-Learn Smart World 6 workbook unit 6 Community service lesson 3 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn biên soạn và đăng tỉa. Giải lesson 3 Unit 6 sách bài tập i-Learn Smart World 6 trang 36 37 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 3 Unit 6 Community services SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do Tip.edu.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words SBT lesson 3 unit 6 Community services

a. Unscramble the words. Sắp xếp từ.

Đáp án

2- donate

3 – wildlife

4 – free

5 – protect

b. Fill in the blanks using the words in Task a. Hoàn thành chỗ trống sử dụng từ xuất hiện trong bài a.

Đáp án

2 – donate

3 – free

4 – protect

5 – charity

Listening tiếng Anh lớp 6 unit 6 lesson 3 trang 36

Listen and write “True” or “False.” Nghe và điền True hoặc False.

Click để nghe

Đáp án

2 – False

3 – False

4 – False

5 – True

Reading i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 3

Read the article and answer the questions. Đọc bài báo và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1 – We can build houses and school.

2 – They helps to keep our environment clean and green.

3 – Fruits and vegetables are in the forest garden.

4 – You can donate money.

5 – One dollar can buy a new tree.

Writing lesson 3 unit 6 i-Learn Smart World 6

Write a paragraph about the International Fund for Animal Welfare (IFAW) using the information below. Write 50 to 60 words. Viết một đoạn văn về Quỹ Quốc tế về Phúc lợi Động vật (IFAW) bằng cách sử dụng thông tin dưới đây. Viết 50 đến 60 từ.

What they do:

• work to save animals

• teach communities how to look after and protect wildlife all around the world

Where they work:

• in more than 40 countries

When they started:

• in 1969, Canada

How to help:

• donate money

Gợi ý

The International Fund for Animal Welfare IFAW is one of the largest charities for saving wildlife animals in the world. It works to save animals and teaches communities how to look after and protect wildlife all around the world. IFAW works in more than 40 countries. It started first in 1969 in Canada. You can help this charity by donating money.

Trên đây là Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 6 lesson 3 community services chi tiết nhất. Ngoài ra, Tip.edu.vn đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 6 lớp 6 khác như:

Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Community services

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community services

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 lesson 3

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment