Chia sẻ những tip thiết thực

Phương trình đường tròn và các dạng bài tập lớp 10, 12

0

Khi trường học đến phương trình của đường tròn Nếu gặp khó khăn hãy xem ngay những thông tin mà trường THPT Chuyên Lam Sơn chúng tôi cung cấp dưới đây để có thể nắm chắc kiến ​​thức hơn.

1. Phương trình của đường tròn

Phương trình của đường tròn tâm I (a; b) và bán kính R là:

(xa)2 – (YB)2 = RẺ2

Nếu một2 + b2 – c> 0 thì phương trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn tâm I (a; b), bán kính:

Bạn đang trong quá trình kinh doanh

=> Nếu a2 + b2 – c = 0 thì tồn tại duy nhất 1 điểm M (x; y) thỏa mãn đẳng thức x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

=> Nếu a2 + b2 – c <0 thì không tồn tại điểm M (x; y) thỏa mãn đẳng thức x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

Bình luận

cách của câu chuyện

2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

tiếp tục chương trình cho tiền tuyến

3. Tất cả các loại thẻ đều quay trở lại pt vòng tròn

1

2

3

4

5

Ví dụ 1:

Chủ đề

  1. Cho hai điểm A (3; -4) và B (-3; 4).
  2. Viết phương trình của đường tròn (C) trong đó AB là đường kính.

Câu trả lời :

Gọi I là đường tròn và AB là đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

AB = (- 3−3) 2+ (4 + 4) 2 = 10⇒R = AB2 = 5

Phương trình của đường tròn (C) lấy AB là đường kính là: x2 + y2 = 25

Ví dụ 2:

Chủ đềCho biết phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn:

  1. Gấp đôi2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;
  2. NS2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;
  3. NS2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;
  4. NS2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

Giải thích chi tiết

Gấp đôi2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;

Phương trình trên không phải là phương trình đường tròn vì hệ số của x2y2 khác nhau.

NS2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;

a = -1; b = 2; c = -4 a2 + b2 – c = 9> 0

⇒ Phương trình trên là phương trình của đường tròn.

NS2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;

a = 1; b = 3; c = 20 a2 + b2 – c = -10 <0

⇒ Phương trình trên không phải là phương trình của đường tròn.

NS2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

a = -3; b = -1; c = 10 a2 + b2 – c = 0

⇒ Phương trình trên không phải là phương trình của đường tròn.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

Trích Nguồn : Thpt chuyen lam son

Leave a comment