Chia sẻ những tip thiết thực

Phương pháp phân tích, đánh giá

0

tip.edu.vn xin giới thiệu bài Phương pháp phân tích, đánh giá được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức trong chương trình học tập của bậc Đại học để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Bài: Phương pháp phân tích, đánh giá

  • Phương pháp so sánh
  • Phương pháp chỉ số
  • Phương pháp khác (đồ thị, mô hình hóa, sử dụng phần mềm, chuyên gia)

Phương pháp so sánh

Hiệu quả thương mại là phạm trù, tự nó đã phải so sánh kết quả đạt được với chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, để lựa chọn phương án hay giải pháp tốt nhất trong công tác hoạch định thì phải so sánh các trường hợp hiệu quả. Khi phân tích hiệu quả thương mại của quốc gia trong một thời kỳ cụ thể có thể sử dụng phương pháp so sánh với một thời kỳ trước đó hoặc so sánh với một quốc gia khác có điều kiện tương đồng hoặc đối chiếu với các tiêu chuẩn đã xây dựng.

Phương pháp chỉ số

Phương pháp chỉ số cũng rất có ý nghĩa, bởi nó vừa cho phép đánh giá được hiệu quả, vừa có thể đánh giá được năng lực cạnh tranh trong thương mại của một quốc gia (chẳng hạn như chỉ số giá trị gia tăng trên vốn trong thương mại, tỷ phần thương mại của quốc gia so với khu vực hoặc thế giới).

Phương pháp khác (đồ thị, mô hình hóa, sử dụng phần mềm, chuyên gia)

Các chuyên gia phân tích có thể sử dụng các đồ thị, biểu hình hoặc các mô hình, phần mềm chuyên dụng nhờ sự hỗ trợ của máy tính và công nghệ thông tin để tiến hành các hoạt động phân tích, đánh giá hiệu quả thương mại. Thực tế, có thể sử dụng cả phương pháp chuyên gia bằng việc tranh thủ những kinh nghiệm, khả năng các chuyên gia giỏi quốc tế trong lĩnh vực phân tích này.

—————————————

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Phương pháp phân tích, đánh giá về phân tích hiệu quả thương mại của quốc gia trong một thời kỳ cụ thể có thể sử dụng phương pháp so sánh với một thời kỳ trước đó hoặc so sánh với một quốc gia khác có điều kiện tương đồng hoặc đối chiếu với các tiêu chuẩn đã xây dựng…

Trên đây, tip.edu.vn đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Phương pháp phân tích, đánh giá. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng – Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Leave a comment