Chia sẻ những tip thiết thực

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

0

Phong trào dân tộc – dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 diễn ra như thế nào? Những hoạt động của giai cấp tư sản, tiểu tư sản và công nhân ở Việt Nam? Hãy Tip.edu.vn Cùng tìm hiểu phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925 qua bài viết dưới đây nhé!

Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài

Những hoạt động của Phan Bội Châu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Sau nhiều năm lưu lạc ở Nhật Bản, Trung Quốc không thành công. Phan Bội Châu bị Trung Quốc bắt giam từ năm 1913 đến năm 1917 thì được trả tự do.
 • Tháng 6-1925, Phan Bội Châu bị Pháp bắt ở Thượng Hải – Trung Quốc, đưa về Huế.

Những hoạt động của Phan Chu Trinh trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Năm 1911, Phan Chu Trinh ra khỏi nhà tù Côn Đảo, ông sang Pháp và tiếp tục hoạt động.
 • Năm 1922, Phan Chu Trinh viết “Bức trướng” vạch ra 7 tội ác của vua Khải Định.
 • Tháng 6-1925 Phan Chu Trinh về nước và tiếp tục tuyên truyền, phá bỏ chế độ quân chủ, cổ xúy dân quyền … Phong trào được đông đảo thanh niên và nhân dân hưởng ứng.

Hoạt động của xã Tam Tâm

 • Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn… thành lập Xã Tam Điểm năm 1923.
 • Ngày 19/6/1924, Phạm Hồng Thái âm mưu ám sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Điền. Việc không thành, Phạm Hồng Thái hy sinh, thắp lại ngọn lửa chiến đấu của quân dân ta.

Hoạt động của Việt kiều Pháp trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Nhiều Việt kiều tại Pháp cũng tham gia các hoạt động yêu nước, chuyển tài liệu, sách báo nâng cao về nước.
 • Năm 1925, thành lập “Hội công nhân trí thức Đông Dương”.

Phong trào Dân chủ Quốc gia ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 và ảnh minh họa


Hoạt động của giai cấp tư sản, tiểu tư sản và công nhân ở Việt Nam

Hoạt động của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ của tư bản Pháp.
 • Các nhà tư sản lớn ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long … Thành lập Đảng Lập hiến (1923), để đòi tự do, dân chủ. Nhưng khi người Pháp nhượng bộ một số quyền lợi, họ sẵn sàng thỏa hiệp.
 • Ngoài Bắc còn có nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh đề cao thuyết “quân chủ lập hiến”. Nhóm Trung Bắc của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao “quyền cai trị trực tiếp”.

Hoạt động của tầng lớp trí thức tiểu tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Các tổ chức chính trị như Việt Nam đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên …
 • Có nhiều tờ báo tiến bộ như Chương con, An Nam trẻ, Đồng quê, Hữu thanh, Tiếng dân …
 • NXB Tiến Bộ Xã Nam Đồng Thư (Hà Nội), Cương Mục Xã (Sài Gòn), Quan Hải Tùng Thư (Huế).
 • Cao trào dân chủ công khai như đòi Pháp thả Phan Bội Châu (1925). Và lễ truy điệu Phan Chu Trinh (1926).

Các cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925

 • Ngày càng có nhiều cuộc đấu tranh nhưng vẫn rời rạc, tự phát
 • Đình công thợ máy nhà máy Ba Son, tại cảng Sài Gòn, không chịu sửa chữa chiến hạm Mistletoe của Pháp. Để phản đối chiến hạm này chở binh lính đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (tháng 8 năm 1925).
 • Cuộc đình công của thợ máy Bason đòi tăng lương 20%. Công nhân bị sa thải phải được phép trở lại làm việc.

phong trào dân tộc - dân chủ ở Việt Nam 1919-1925 và phong trào công nhân

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925 và Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Tất Thành là một thanh niên yêu nước đã nhận ra những hạn chế trong chủ trương cứu nước của các bậc tiền bối. Vì vậy Người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

 • Sau nhiều năm bôn ba khắp nơi, Nguyễn Tất Thành trở về Pháp năm 1917 và gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919.
 • Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Versailles “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Pháp và các nước Đồng minh phải công nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân An Nam.
 • Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản thảo đầu tiên Luận cương của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó, khẳng định con đường giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
 • Ngày 25 tháng 12 năm 1920, Người dự Đại hội đại biểu Đảng xã hội Pháp ở Tua. Gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • Năm 1921, ông thành lập Liên minh các dân tộc thuộc địa ở Paris, với mục đích đoàn kết các lực lượng cách mạng chống lại chủ nghĩa thực dân. Xuất bản tờ báo Người nghèo là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.
 • Ông còn viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân… đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Tháng 6 năm 1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (tháng 10 năm 1923) và Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (năm 1924).
 • Ngày 11/11/1924, Người về Quảng Châu trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận. Và xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
 • Tháng 6-1925: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Ý nghĩa từ những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

 • Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
 • Chuẩn bị tư tưởng cho cách mạng Việt Nam.
 • Công tác chuẩn bị về tổ chức cho cách mạng Việt Nam.

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

 • Phương hướng: Các bậc tiền nhân đi trước tìm đường sang phương Đông, nhưng Nguyễn Ái Quốc lại quyết chí đi phương Tây.
 • Cách đi: Các bậc cao niên tìm cách gặp gỡ lãnh đạo cấp trên. Nguyễn Ái Quốc lại thâm nhập vào các giai cấp, tầng lớp thấp trong xã hội. Người có ý thức giác ngộ, đoàn kết chiến đấu, gặp gỡ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Công lao của Nguyễn Ái Quốc

 • Người đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam đúng đắn.
 • Từ đó thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ thành công.

phong trào dân tộc - dân chủ ở Việt Nam 1919-1925 và phong trào hòa bình ở Việt Nam

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925 vừa được Tip.edu.vn gửi tới bạn đọc. Hi vọng những thông tin của bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Chúc bạn học tốt!

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Lịch Sử

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment