Chia sẻ những tip thiết thực

Phản ứng hóa hợp là gì? Ví dụ phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là gì

 • A. Phản ứng hóa hợp là gì
  • 1. Khái niệm
  • 2. Ví dụ phản ứng hóa hợp
  • 3. Đặc điểm phản ứng hóa hợp
 • B. Phân loại phản ứng hóa hợp
  • 1. Phản ứng hóa hợp có sự thay đổi số oxi hóa
  • 2. Phản ứng hóa hợp không có sự thay đổi số oxi hóa
 • C. Bài tập vận dụng liên quan 

Phản ứng hóa hợp là gì? Ví dụ phản ứng hóa hợp được VnDoc biên soạn giúp bạn đọc tìm hiểu phản ứng hóa học, từ đó đưa các ví dụ phản ứng hóa hợp và các dạng câu hỏi bài tập. Hy vọng giúp bạn đọc nắm được chắc kiến thức thức, học tốt môn hóa học hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Phản ứng hóa hợp là gì

1. Khái niệm

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

2. Ví dụ phản ứng hóa hợp

4P + 5O2 → 2P2O5

N2O5 + 3H2O → 2HNO3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

SO3 + H2O → H2SO4

3. Đặc điểm phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp có thể có sự thay đổi số oxi hóa hoặc không thay đổi số oxi hóa tùy vào bản chất chất tham gia.

B. Phân loại phản ứng hóa hợp

1. Phản ứng hóa hợp có sự thay đổi số oxi hóa

 • Đơn chất + Đơn chất → Hợp chất

Kim loại điển hình + Phi kim điển hình → Hợp chất ion

4Al + 3O2→ 2Al2O3

Phi kim + Phi kim → Hợp chất cộng hóa trị

S + O2 → SO2

 • Đơn chất + Hợp chất → Hợp chất cộng hóa trị

H2 + C2H4 → C2H6

 • Hợp chất + Hợp chất → Hợp chất cộng hóa trị

C2H4 + H2O → C2H5OH

2. Phản ứng hóa hợp không có sự thay đổi số oxi hóa

 • Oxit bazơ + Oxit axit → Muối

CaO + CO2 → CaCO3

 • Oxit bazơ + Nước → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

Oxit axit + Nước → Axit

SO3 + H2O → H2SO4

Oxit axit + Bazơ → Muối axit

SO2 + KOH → KHSO3

Amoniac + Axit → Muối amoni

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

C. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học

A. Trong đó chỉ có một chất mới tạo thành từ 2, hay nhiều chất ban đầu

B. Trong đó chỉ có một chất mới sinh ra từ 2 chất ban đầu

C. Trong đó chỉ có 2 chất mới sinh ra từ 1 chất ban đầu

D. Trong đó chỉ có 1 hay nhiều chất sinh ra từ 1 chất ban đầu.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

A. NaOH + HCl → NaCl + H2O

B. 2Mg + O2 overset{t^{o} }{rightarrow}2MgO

C. 2KClO3 overset{t^{o} }{rightarrow}2KCl + 3O2

D. Na + H2O → 2NaOH + H2

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. 2KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2

D. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. 2NO2 → N2O4

C. 2NO2 + 4Zn → N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 5. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 6. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. CaCO3 → CaO +CO2

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dung không khí giàu oxi

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 là phản ứng hóa hợp => là phản ứng thế

Câu 8. Đâu không là phản ứng hóa hợp

A. 2Cu + O2 overset{t^{o} }{rightarrow} 2CuO

B. 2Fe + 3Cl2 overset{t^{o} }{rightarrow} 2FeCl3

C. Mg + S → MgS

D. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Xem đáp án

Đáp án D

…………………………………

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phản ứng hóa hợp là gì? Ví dụ phản ứng hóa hợp. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, Tip.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post