Chia sẻ những tip thiết thực

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 9 mới thí điểm

0

Với mong muốn giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án môn tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, Tip.edu.vn đăng tải tài liệu phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh 9 chương trình mới của bộ GD – ĐT năm học 2019 – 2020 dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cả năm: 35 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết

Học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9

Tiết

Tên bài

Ghi chú

1

Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu ….

2

3

4

5

6

7

8

Unit 1: Local environment

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

9

10

11

12

13

14

15

Unit 2: City life

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

16

17

18

19

20

21

22

Unit 3: Teen stress and pressure

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

23

24

Review 1

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

25

Bài kiểm tra số 1

26

27

28

29

30

Unit 4 Life in the past

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

31

Trả và chữa bài kiểm tra số 1

32

33

Unit 4 Life in the past

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

34

35

36

37

38

39

40

Unit 5 Wonders of Viet Nam

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

41

Bài kiểm tra số 2

42

43

44

45

46

Unit 6 Viet Nam: then and now

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

47

Trả và chữa bài kiểm tra số 2

48

49

Unit 6 Viet Nam: then and now

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

50

Unit 7 Recipes and eating habits

Lesson 1: Getting started

51

52

Review 2

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

53

Kiểm tra học kì I

54

Trả và chữa kiểm tra học kì I

Học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9

Tiết

Tên bài

Ghi chú

55

56

57

58

59

60

Unit 7 Recipes and eating habits

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

61

62

63

64

65

66

67

Unit 8 Tourism

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

68

69

70

71

72

73

74

Unit 9 English in the world

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

75

76

Review 3

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

77

Bài kiểm tra số 3

78

79

80

81

82

Unit 10 Space travel

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

83

Trả và chữa bài kiểm tra số 3

84

85

Unit 10 Space travel

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

86

87

88

89

90

91

92

Unit 11 Changing roles in society

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

93

Bài kiểm tra số 4

94

95

96

97

98

Unit 12 My future career

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

99

Trả và chữabài kiểm tra số 4

100

101

Unit 12 My future career

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

102

103

Review 4

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

104

Kiểm tra học kì II

105

Trả và chữa bài kiểm tra học kì II

Trên đây là PPCT tiếng Anh 9 thí điểm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Leave a comment