Thiên nhiên cũng như con người, vạn vật sẽ thay đổi để phù hợp và thích nghi với điều kiện xung quanh. Bộ hình ảnh vẻ đẹp của rừng qua sự thay đổi theo mùa sau đây sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi kỳ lạ, và khiến bạn không khỏi nao lòng trước sự thay đổi đó.

Ảnh đẹp thiên nhiên –