Chia sẻ những tip thiết thực

Mẫu Dàn ý báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn

Mỗi năm, các trường học thường tổ chức chương trình tặng sách báo, xây dựng thư viện cho các em nhỏ ở vùng khó khăn. Nếu em được phân công việc lên kế hoạch cho hoạt động này, em sẽ làm thế nào? Tip.edu.vn sẽ giúp em lập Dàn ý báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn, Tiếng Việt 4, Kết nối tri thức, học kì 1.

Đề bài: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn

mau dan y bao cao ke hoach quyen gop sach bao tang cac truong vung kho khan Gợi ý lập dàn ý báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo

 

I. Dàn ý chung báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn:

– Nhan đề báo cáo.
– Người nhận báo cáo.
– Thời gian, địa điểm thảo luận.
– Thành phần tham gia thảo luận.
– Kết quả thảo luận:
+ Thời gian quyên góp.
+ Địa điểm quyên góp.
+ Cách thức quyên góp.
+ Phân công nhiệm vụ.
– Người viết báo cáo.
 

II. Bài mẫu Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.

1. Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn – mẫu số 1:

BÁO CÁO THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN CỦA LỚP 4B

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B

* Thời gian, địa điểm thảo luận:

– Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023.

– Địa điểm: Lớp học 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

* Thành phần tham gia thảo luận:

– Khôi Nguyên, lớp trưởng lớp 4B.

– Mai Trang, lớp phó học tập lớp 4B.

– Ngọc Anh, lớp phó văn – thể – mĩ lớp 4B.

– Hải Nam, Anh Thư, Nguyễn Tùng, tổ trưởng các tổ.

* Nội dung thảo luận:

– Thời gian quyên góp: Từ ngày 11 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2023.

– Địa điểm quyên góp: Lớp học 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

– Cách thức quyên góp:

+ Các bạn trong lớp mỗi người quyên góp ít nhất 2 quyển sách, báo.

+ Vận động, kêu gọi các bạn lớp khác, người thân cùng tham gia quyên góp.

+ Phân loại các loại sách, báo để thống kê, báo cáo lên cô giáo chủ nhiệm và cả lớp.

+ Sau khi phân loại, sách sẽ được gửi lên thư viện cho các em nhỏ vùng khó khăn.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Hải Nam, Anh Thư, Nguyễn Tùng: nhắc nhở và đốc thúc các bạn quyên góp đúng hạn. Ghi chép tên người quyên góp, số lượng và tên sách, báo.

+ Mai Trang, Ngọc Anh: nhân sách, giữ sách, phân loại sách.

+ Khôi Nguyên: giám sát chung, liên hệ với cô giáo để gửi sách lên vùng khó khăn cho các bạn nhỏ.

Người viết báo cáo
Thư kí
(kí tên)
Trần Lê Mai Trang
 

2. Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn – mẫu số 2:

BÁO CÁO THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng

* Thời gian, địa điểm thảo luận:

– Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023

– Địa điểm: Phòng Đoàn Đội, Trường Tiểu học Kim Đồng.

* Thành phần tham gia thảo luận:

– Cô Lê Ngọc Hoa, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng.

– Lớp trưởng, chi đội trưởng các lớp.

* Nội dung thảo luận:

– Thời gian quyên góp: Hai tuần. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023.

– Địa điểm quyên góp:

+ Phòng học các lớp.

+ Phòng Đoàn Đội Trường Tiểu học Kim Đồng.

– Cách thức quyên góp:

+ Các bạn học sinh mang những quyển sách mình đã đọc đến để quyên góp.

+ Yêu cầu: Sách không rách, hỏng. Mỗi học sinh quyên góp ít nhất một quyển sách.

+ Các lớp sẽ nhận sách, ghi chép lại số lượng và phân loại.

+ Mỗi cuối tuần, các lớp sẽ bàn giao lại sách cho cô Tổng phụ trách đội.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Các lớp trưởng: triển khai hoạt động về lớp, ghi chép số lượng phân loại sách.

+ Cô tổng phụ trách: nhận sách, gửi sách đi các trường vùng khó khăn, lên danh sách khen thưởng những học sinh tích cực trong hoạt động lần này.

Người viết báo cáo
Thư kí
(kí tên)
Trần Anh Vũ
 

3. Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn – mẫu số 3:

BÁO CÁO THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN NH N DỊP KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA PHƯỜNG B

Kính gửi: Chủ tịch phường B

* Thời gian, địa điểm thảo luận:

– Thời gian: 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2023.

– Địa điểm: Nhà văn hóa phường B

* Thành phần tham gia thảo luận:.

– Bí thư chi bộ phường.

– Các tổ trưởng tổ dân phố.

– Các đoàn viên của phường.

* Nội dung thảo luận:

– Thời gian quyên góp: Từ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2023.

– Địa điểm quyên góp:

+ Người dân sẽ quyên góp tại nhà tổ trưởng các tổ dân phố.

+ Các tổ trưởng tập hợp lại rồi mang đến văn phòng Đoàn của phường.

– Cách thức quyên góp:

+ Quyên góp tự nguyện, không chia chỉ tiêu theo đầu người.

+ Mỗi nhà sẽ quyên góp một vài quyển sách, báo.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Các đoàn viên: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia quyên góp, phân loại sách.

+ Tổ trưởng tổ dân phố: Triển khai hoạt động này đến người dân, nhận quyên góp sách, đưa đến văn phòng Đoàn phường.

+ Bí thư chi Đoàn: Kiểm tra chung, liên hệ với các trường vùng khó để xây dựng tủ sách.

+ Bí thư Đoàn và 5 đoàn viên ưu tú: Đến nơi tặng sách cho các em nhỏ

Người viết báo cáo
Thư kí
(kí tên)
Phan Ngọc Ánh
 
mau dan y bao cao ke hoach quyen gop sach bao tang cac truong vung kho khan 2
Dàn ý chi tiết cho bài báo cáo thảo luận kế hoạch quyên góp sách báo
 

4. Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn – mẫu số 4:

BÁO CÁO THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO X Y DỰNG TỦ SÁCH CHO CÁC EM NHỎ VÙNG CAO

Kính gửi: Cô Trần Tú Quyên – chủ nhiệm lớp 4D3

* Thời gian, địa điểm thảo luận:

– Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2023.

– Địa điểm: Phòng học lớp 4D3.

* Thành phần tham gia thảo luận:.

– Lớp trưởng Hoài Nam.

– Lớp phó Ngọc Mai.

– Tổ trưởng các tổ.

* Nội dung thảo luận:

– Thời gian quyên góp: từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023

– Địa điểm quyên góp: Lớp 4D3

– Cách thức quyên góp:

+ Các bạn học sinh quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách báo,… mà mình có.

+ Các bạn học sinh đi xin, vận động những người thân, hàng xóm xung quanh tham gia quyên góp.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Lớp trưởng: Triển khai hoạt động đến các bạn. Theo dõi chung, báo cáo tình hình cho giáo viên chủ nhiệm.

+ Lớp phó: Vận động, nhắc nhở các bạn tham gia quyên góp.

+ Tổ trưởng các tổ: Nhận sách, ghi chép, phân loại, kiểm tra sách.

Người viết báo cáo
Thư kí
(kí tên)
Hà Đức Tuấn
 

5. Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn – mẫu số 5:

BÁO CÁO THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO X Y DỰNG TỦ SÁCH CHO HỌC SINH VÙNG KHÓ KHĂN NH N DỊP QUỐC TẾ THIẾU NHI

Kính gửi: Bí thư Chi bộ Phường Y
* Thời gian, địa điểm thảo luận:

– Thời gian: 20 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2023

– Địa điểm: Nhà văn hóa tổ dân phố X

* Thành phần tham gia thảo luận:.

– Tổ trưởng tổ dân phố.

– Các đoàn viên trong khu phố.

– Đại diện người dân trong khu phố

* Nội dung thảo luận:

– Thời gian quyên góp: từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023

– Địa điểm quyên góp: Nhà văn hóa tổ dân phố X

– Cách thức quyên góp:

+ Xây dựng tủ sách cho học sinh vùng khó khăn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

+ Mỗi nhà đóng góp ít nhất 1-2 tựa sách.

+ Ưu tiên sách dành cho thiếu nhi.

+ Sách không bị nhàu nát, không mất trang, vẫn còn rõ chữ.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Người dân: Quyên góp sách, báo.

+ Các đoàn viên: Nhận sách, phân loại sách, ghi chép.

Người viết báo cáo
Thư kí
(kí tên)
Mai Ngọc Hân
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – HẾT – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quyên góp sách, báo cũ cho trẻ em vùng cao là một hoạt động rất ý nghĩa. Hi vọng em đã nắm được những ý cơ bản trong bài viết này nhờ sự hướng dẫn của Tip.edu.vn. Mời em tham khảo thêm những bài văn mẫu lớp 4khác như: Dàn ý báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11; Dàn ý báo cáo kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Văn Học

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (94 bình chọn)