Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Xây dựng – Nhà đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là biểu mẫu được lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bạn muốn được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở hoặc đang sở hữu.Mẫu đơn xin xác nhận…

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng là mẫu báo cáo được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 05 phụ lục 1 Kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng là biểu mẫu được…