Chia sẻ những tip thiết thực

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 Cánh diều

0

Mẫu nhận xét sách giáo khoa lớp 8 Cánh diều

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 Cánh Diều đầy đủ các môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử Địa lí… giúp các thầy cô tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết các phiếu nhận xét cho từng môn học.

Xem thêm: Góp ý sách giáo khoa lớp 8 đầy đủ các môn

Góp ý SGK lớp 8 môn Ngữ Văn

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG THCS

NĂM HỌC 2022 – 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày 9 tháng 11 năm 2022

PHIẾU NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

MÔN/HĐGD: Ngữ văn 8

2. Nhận xét chung

2.1. Ưu điểm

– Cách thiết kế bài học theo trục dọc đặc trưng thể loại kết hợp với tiến trình lịch sử rất phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh; đảm bảo tính chất đặc trưng của văn chương.

– Ngữ liệu mới mang đến cho học sinh những hiểu biết mới về thể loại, kiểu văn bản; cách tiếp nhận và tạo lập các văn bản tương ứng; đồng thời phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh để giúp các em bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và ứng dụng vào đời sống.

2.2. Hạn chế

– Tên mỗi bài theo thể loại còn khô khan, một số nội dung trong hệ thống câu hỏi còn nặng nề và hàn lâm.

Người nhận xét

(Kí và ghi rõ họ tên)

Các môn khác tiếp tục cập nhật

Trên đây là Góp ý sách giáo khoa lớp 8 Cánh diều. Mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 8 và các Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8 trên Tip.edu.vn.

Leave a comment