Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo viên là công chức hay viên chức?

0

Giáo viên là công chức hay viên chức? Cách phân biệt công chức hay viên chức là câu hỏi thường gặp. Để giải đáp thắc mắc này, mời các thầy cô cùng tìm hiểu sau đây.

Giáo viên là công chức hay viên chức

  • 1. Công chức là gì, viên chức là gì?
  • 2. Giáo viên là viên chức hay công chức
  • 3. Giáo viên hợp đồng có phải là viên chức hay không?

1. Công chức là gì, viên chức là gì?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Dễ dàng có thể nhận thấy nếu như công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thì đơn vị sự nghiệp công lập là nơi mà viên chức làm việc. Tính chất nghề nghiệp của công chức sẽ mang tính công vụ và quản lý nhà nước còn viên chức sẽ hoạt động nghề nghiệp chuyên môn.

Nguồn lương của công chức sẽ lấy từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức sẽ lấy từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu như viên chức phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì công chức sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Từ ngày 01/07/2020 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 có hiệu lực. Theo Luật trên thì từ 01/7 hầu hầu hết các giáo viên được tuyển dụng vào ngành giáo dục thì sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng thì giáo viên sẽ phải ký kết lại hợp đồng mới với cấp có thẩm quyền tuyển dụng (Ủy ban nhân dân cấp huyện/ tỉnh hoặc phòng/ Sở Giáo dục nếu được ủy quyền).

Theo đó hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

– Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Những trường hợp ký kết hợp đồng làm việc trước 01/7/2020 thì những giáo viên ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục hợp đồng trên, những trường hợp hợp đồng có thời hạn làm việc thì thực hiện cho đến thời hạn hợp đồng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được ký lại hợp đồng không xác định thời hạn hoặc không ký tiếp hợp đồng (chấm dứt hợp đồng làm việc) nếu có lý do hợp lý, chính đáng.

Kết luận:

Kể từ ngày 1/7/2020, các giáo viên sẽ là viên chức có thời hạn vì theo quy định tại điều 25 luật cán bộ, công chức, viên chức thì các giáo viên sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn từ 12 đến 60 tháng trừ các trường hợp sau:

+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

+ Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức

+ Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Giáo viên hợp đồng có phải là viên chức hay không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật viên chức 2010:

“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, đối với trường hợp một người đang là giáo viên hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập thì bạn không phải là viên chức.

Giáo viên muốn được trở thành viên chức thì phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Ngoài ra, tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức, và các kì thi giáo viên giỏi, thi viên chức, công chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên tại chuyên mục: Dành cho giáo viên. Tại đây bao gồm các Tài liệu Tải miễn phí, các thầy cô có thể Tải về tham khảo hoặc chia sẻ các kinh nghiệm giảng dạy tại nhóm Cộng Đồng Giáo Viên.

Tham khảo các Tài liệu dành cho giáo viên hay như

  • Quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên
  • Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS, THPT theo Thông tư 22 từ 5/9/2021
  • Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần có được tính là tiết dạy?
  • Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không?
  • Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên 2021
  • Gợi ý 10 cách dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong mùa Covid
Leave a comment