Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23: Kể chuyện – Bác sĩ Sói

0

Giáo án Kể chuyện lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23: Kể chuyện – Bác sĩ Sói giúp các em học sinh dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện Bác sĩ Sói. Biết thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp được lời kể với điệu bộ, nét mặt. Phối hợp được với các bạn để dựng lại câu chuyện. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Kể chuyện lớp 2: Bác sĩ Sói soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Leave a comment