Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Chính tả Nghe – viết – Câu chuyện bó đũa

0

Giáo án Chính tả lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Chính tả Nghe- viết – Câu chuyện bó đũa là tài liệu cho các thầy cô tham khảo giảng dạy giúp các em hiểu được bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ và làm đúng các bài tập phân biệt iê/yê; r/d (thanh hỏi, thanh ngã). Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Chính tả: Câu chuyện bó đũa soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Leave a comment