Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is tony – Lesson 5

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is tony – Lesson 5 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 3 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is tony – Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is tony – Lesson 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is tony – Lesson 6

I. Objectives:

1. Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: ask and answer questions about someone, introduce someone. Pronounce the sounds in the letters /t/, /j/ correctly .

2. Skills: Develop Ss writing and listening skills

3. Language focus:

  • Sentence Partners:
  • Vocabulary:

II. Teaching aids:

  1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  2. Students’: books, notebooks, workbooks.

III. Teaching processes:

1. Class organization:

  • Greeting
  • Checking for the students’ attendance.

2. Oral test: Have pupils write the new words.

3. New lesson

Teacher’s actions

Students’ actions

Warm up: Chatting

– T asks Ss to introduce someone

1. Listen and repeat

Play the CD and have Ps repeat each line of the chant. Then change the role.

Focus Ps’ attention on the letters colored differently in the words Tony and yes

-Introduce the sounds /t/ and /j/

-Have Ps practice the sounds carefully

-Play the CD and have Ps read the chant in chorus.

-Ask Ps to give which sounds in Vietnamese are similar to, and then have Ps read words after you

+ Ask some pairs to ask and answer.

+ Have Ps recite the chant and clap the syllable to reinforce their pronunciation.

2. Listen and write

– Have pupils look at the sentences and guess the suitable words to fill in the blank.

– Play the recording 2 times pupils to listen and fill the blanks. Check their guess. Compare the answer with the partner.

– Play the recording again pupils check their answers. T give the answer:

– Have pupils act out the dialogue in pairs or groups for correction.

– Ask some questions to ensure pupils’ comprehension of the listening text.

Answer: 1. Tony 2. Yes

3. Let’s chant

– Introduce the Chant Is that Nam?

– Turn on the tape.

– Ps listen to the tape and repeat the chant.

– Ps chant in groups and individual.

– Ps chant and do the action.

– Teacher reinforce their pronunciation

4.Consolidation

Summary the lesson

5.Homework

– Do exercises in workbook, learn by heart the new words

Ask ps to practice in pairs

Listen and repeat

Read 2 sentences

Listen and fill in the blanks

Ps listen to the tape and chant

Do exercises in the workbook

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment