Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered species – Lesson 4

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 12

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered species – Lesson 4 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered species – Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered species – Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered species – Lesson 5

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

1. Language focus:

  • To provide Ss with new words and phrases
  • To give Ss the opportunity to listen to native speakers

2. Skills: To develop listening skills for general ideas and specific information

3. Attitudes: To encourage Ss work in pairs and groups

II. PREPARATION

1. Teacher:

  • Teaching aids: Lesson plan, text book, radio, tape
  • Teaching method: Communicative language teaching

2. Students: Read Unit 10 – listening at home

III. PROCEDURE

1. Class organization (1 minute)

2. Check – up (5 minutes) Talk about animals in speaking: panda, rhino, tiger and elephant

3. New lesson (35 minutes)

STUDENTS’ ACTIVITIES

TEACHER’S ACTIVITIES

1. Before you listen

– Work in pairs, discuss facts about gorilla

– Some pairs present their ideas

– Read out the words in “listen and repeat” and check understanding

Before you listen

– Instructs Ss to talk about gorilla

– Instructs Ss to read the words in “listen and repeat”

2. While you listen

Task 1

– Read out the information in task 1, check understanding and guess the answer if possible.

– Work individually listen to the tape and do task 1

– Compare the answer with their partners

1. A 2. B 3. D 4. C 5. D

Task 2

– Read out the information in task 2, check understanding and guess the answer.

– Work individually, listen to the tape, fill in the gaps then exchange their answer to their partners

1. peaceful 2. mainly plant eating creature

3. few females and their young

4. a variety of plants, some kinds of insects

5. in trees 6. in grasses on the ground

7. civil wars

8. farmers cutting trees for farm, fuels and houses

While you listen

– Asks Ss to pay attention to key words

– Plays the tape twice

– Calls some Ss to give the answers

– Plays the tape again, checks the answers

– Plays the tape twice

– Calls some Ss to give the answers

– Plays the tape again, checks the answers

– Call some Ss to give the answers

3. After you listen

– Work in groups, summarize the listening passage

After you listen

4. Consolidation (3 minutes)

  • Words and phrases
  • Summarize the listening passage

5. Homework (1 minute)

  • Words and phrases
  • Summarize the listening passage

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post