Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations – Lesson 4

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations – Lesson 4 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations – Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations – Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations – Lesson 5

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

1. Language focus: By the end of the lesson, students will be able to:

  • know more about the New Year Celebration in Japan
  • improve listening skill for main ideas and specific information by choosing the correct answer, answer questions…

2. Skills: Listening + Reading/Writing/Speaking

3. Attitudes: Ss are eager to listen about new year celebration in Japan

II. PREPARATION

1. Teacher:

  • Teaching aids: Lesson plan, text book
  • Teaching method: Communicative language teaching

2. Students: Read Unit 8 – listening at home

III. PROCEDURE:

1. Class organization (1 minute)

2. Check – up (5 minutes) – Talk about popular celebrations in VN

3. New lesson (35 minutes)

TEACHER’S ACTIVITIES

STUDENTS’ ACTIVITIES

1. Pre – listening

– Ask students to work in pairs, guess the activities the Japanese often do on their New Year’s Days.

– Give feed back and introduce the topic of the lesson

– Have students listen and repeat:

similarities housewives longevity

constancy kimono shrine

pine trees represent

– Students’ answers may be varied

– Listen to the teacher

– Listen and repeat

2. While listening (20′)

Task 1:

– Have students read through the questions

– Play the tapes once or two times, have students do the task

– Have students compare the answers with partners

– Call on students to read aloud their answers

– Check and give correct answers

T: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 F: 5,9

Task 2: Listen and answer the questions

– Have students read through the questions

– Play the tapes once or two times, have students do the task

– Have students compare the answers with partners

– Call on students to read aloud their answers

– Check and give correct answers

1. Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the New Year.

2. From television or the radio.

3. Kimonos or special dress.

4. No. New Year’s Day is mostly celebrated among family only.

– Read through the questions

– Listen and do the task

– Work in groups to do the task

– Compare the answers

– Read aloud their answers

– Note down

– Read through the questions

– Listen and do the task

– Compare the answers

– Read aloud their answers

– Note down

3. Post – listening

Task 3

– Ask sts to work in groups, compare the Vietnamese New Year with the Japanese one.

– Give suggestions:

preparation

foods and clothes

activities on New Year’s Eve

people to celebrate with

– Ask some students to present their discussion in front of the class.

– Give feedback

– Discuss in groups

– Report their discussion

– Listen

4. Consolidation (3 mins)

  • New words and vocabulary
  • Talk about new year celebration in Japan

5. Homework: (1 min)

  • New words and vocabulary
  • Talk about new year celebration in Japan

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment