Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personnal experiences – Lesson 2

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personnal experiences – Lesson 2 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personnal experiences – Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personnal experiences – Lesson 3

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

1. Language focus

  • Provide Ss with words & phrases related to personal experiences
  • To review past form of the verbs and lexical items for a story

2. Skills: To help learners practise speaking skill for telling personal experiences

3. Attitudes: To encourage Ss work in pairs and groups

II. PREPARATION

1. Teacher:

  • Teaching aids: Lesson plan, text book
  • Teaching method: Communicative language teaching

2. Students: Read Unit 2 – speaking at home

III. PROCEDURE

1. Class organization (1 minute)

2. Check – up (5 minutes)

  • Some Ss go to the board to
  • write down new words
  • talk about the girl’s embarrassing experience

3. New lesson (35 minutes)

TEACHER’S ACTIVITIES

STUDENTS’ ACTIVITIES

1. Warm up

Gives some verb, asks Ss to give their past form

Do as appointed

2. Presentation and practice

Task 1

Explains words and phrases

Checks understanding

Asks Ss to work in pairs and do task 1

Task 2

Asks Ss to do task 2 in pairs, order the conversation then practice it.

Asks some pairs to present.

Work in pairs , do as appointed

1. d 2 c 3 a 4 b 5 e

Do as appointed

b, d, h, a, e, g, c, f.

3. Production

Task 3

Asks Ss to work in pairs

Gives some suggestions so that Ss can make a new dialogue

Do as appointed

4. Consolidation: (3mins) Making dialogue based on guidelines

5. Homework: (1min)

  • Talk about one of your personal experiences
  • Read Unit 2 Listening at home

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment