Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 4

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 4 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship – Lesson 5

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

1. Language focus

  • – To provide Ss with new words and phrases
  • – To give Ss the opportunity to master their writing, describing a person based on given guidelines

2. Skills: To help Ss develop their writing skills to describe a person

3. Attitudes: To encourage Ss work in pairs and groups

II. PREPARATION

1. Teacher:

  • Teaching aids: Lesson plan, text book
  • Teaching method: Communicative language teaching

2. Students: Read Unit 1– writing at home

III. PROCEDURE

1. Class organization (1 minute)

2. Check – up (5 minutes) Some Ss go to the board, describe a person they know

3. New lesson (35 minutes)

TEACHER’S ACTIVITIES

STUDENTS’ ACTIVITIES

1. Warm up

Asks Ss to revise some adjectives for describing appearance and character

Do as appointed

2. Presentation

Asks Ss to revise words and phrases on the topic.

Provides some structure for describing and checks understanding

Do as appointed

Lan is my best friend. We first met each other at an English Speaking Club 5 years ago. That time, I was really impressed by her fluent English. Lan has an oval face with a straight nose, big black eyes and long fair hair. Her broad head makes her look intelligent. In fact, she is clever and hardworking. She is also very helpful and sympathetic. I can always rely on her advice and help when I am in trouble or have difficulty learning English. I am proud of having such a good friend.

2. Practice and production

Asks Ss to write a draft

Exchanges the papers

Asks Ss to correct their partner’s paper

Asks Ss to finish the writing.

Check some writing if necessary.

Do as appointed

4. Consolidation(3mins) Words and phrases

5. Homework:(1min)

  • Words and phrases
  • Complete the writing at home
  • Read Unit 1 – Language focus at home

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment