Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Số học 6 bài 3: Tập hợp các số nguyên

0

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 3: Tập hợp các số nguyên được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 1: Làm quen với số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 4: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS biết được các tập hợp số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm. Biết biểu diễn các số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của các số nguyên.

2. Kỹ năng: HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng khác nhau.

3. Thái độ: Rèn luyện khả năng liên hệ giữa bài toán và thực tế cho HS

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Viết tập hợp các số nguyên và cho biết tập hợp các số nguyên gồm những số nào? Biểu diễn các số -4; -2; 0; 2; 3; 5 trên trục số?

3. Bài mới:

*ĐVĐ: Từ phần kiểm tra bài cũ của HS,GV giới thiệu gợi mở để HS phần nào hiểu hai số đối nhau

Hoạt động của thầy – trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu số đối

GV: Vẽ một trục số nằm ngang và yêu cầu HS lên bảng biểu diễn số 1 và (-1), nêu nhận xét.

GV: Tương tự với 2 và (-2)

Tương tự với 3 và (-3)

GV: Yêu cầu HS trình bày tương tự với 2 và (-2), 3 và (-3)…

GV: Yêu cầu HS làm ?4

HS: Làm ?4 theo yêu cầu

GV: Tổng kết

2. Số đối:

Các số 1 và -1; 2 và-2; 3 và-3

Cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của điểm 0.

Các số 1 và -1, 2 và -2,3 và -3 là các số đối nhau

1 là số đối của -1 và -1 là số đối của 1….

?4 Hướng dẫn

Số đối của 7 là -7

Số đối của -3 là 3

Leave a comment