Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Sinh học 8 bài Hô hấp và các cơ quan hô hấp

0

Giáo án Sinh học lớp 8 bài Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Giáo án Sinh học 8 bài Hô hấp và các cơ quan hô hấp với nội dung hướng dẫn học sinh hiểu được khái niệm của hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống. Bài giáo án điện tử môn Sinh học lớp 8 này còn giúp xác định được trên hình các cơ quan hô hấp của người và nêu được chức năng của chúng, rèn luyện kỹ năng quan sát – phân tích.

Giáo án Sinh học 8 bài Hoạt động hô hấp

Giáo án Sinh học 8 trọn bộ

Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 8: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Giáo án Sinh học 8 bài Thực hành Sơ cứu cầm máu

BÀI 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  • Trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống.
  • Xác định được trên hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được chức năng của chúng.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng:

  • Quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức.
  • Hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp.

Trọng tâm: Xác định được các cơ quan hô hấp ở người và chức năng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • Mô hình: cấu tạo hệ hô hấp.
  • Tranh phóng to hình SGK từ 20.1, 20.2, 20.3.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra:

Giáo viên thu báo cáo thu hoạch bài thực hành.

3. Bài mới:

Gv nêu lại: Máu nước mô tế bào

→ Nhờ đâu máu lấy được O2 để cung cấp cho các tế bào và thải được CO2 ra khỏi cơ thể? Ta cùng tìm hiểu.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1:

Hô hấp là gì?

Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Gluxit + O2 → ATP + CO2 + H2O .

ATP cần cho mọi hoạt động của tế bào cơ thể.

Cá nhân tự nghiên cứu thông tin hình 20.1 SGK, trả lời câu hỏi.

HS theo dõi sơ đồ và hoàn thiện kiến thức.

I . Khái niệm hô hấp.

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

Nhờ có hô hấp cung cấp O2 cho tế bào oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho hoạt động sống của tế bào.

Leave a comment