Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Ngữ văn 9 bài: Hợp đồng

0

Giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 9

Giáo án Ngữ văn 9 bài: Hợp đồng được Tip.edu.vnsưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1- Kiến thức: Đặc điểm, Mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.

2 – Kĩ năng: Viết một hợp đồng đơn giản.

3- Thái độ: Giáo dục h/s ý thức tự giác khi viết hợp đồng

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: giáo án
  • HS: Chuẩn bị ý kiến

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu đặc điểm của hợp đồng

– G/v yêu cầu h/s tìm hiểu văn bản mẫu trong sgk

? Tại sao cần có hợp đồng?

?Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

?Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

?Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết

– H/s trao đổi và thảo luận

Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách thức làm hợp đồng

– G/v gợi dẫn để h/s trả lời các câu hỏi hoặc có thể cho trao đổi nhóm

?Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào?

?Phần nội dung của hợp đồng gồm những mục nào?

?Phần kết thúc gồm những mục nào

?Lời văn trong hợp đồng phải ra sao?

– H/s trả lời sau đó rút ra ghi nhớ

I Tìm hiểu chung

1- Đặc điểm của hợp đồng

2. Ví dụ: sgk/136

* Nhận xét:

– Nó là cơ sở để tập thể và cá nhân làm việc theo quy định của pháp luật.

– Ghi lại những nội dung cụ thể do hai bên kí hợp đồng đã thoả thuận với nhau.

– Hợp đồng phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ có sự giàng buộc

II- Cách làm hợp đồng

1- Ví dụ ( SGK)

2- Nhận xét

– Hợp đồng gồm ba phần

1. Phần mở đầu gồm:

– Quốc hiệu, tên hợp đồng

– Cơ sở pháp lí của việc kí hợp đồng

– Đơn vị ,cá nhân, chức danh, địa chỉ của hai bên tham gia kí hợp đồng

2. Phần nội dung:

– Các điều khoản cụ thể

– Cam kết của hai bên kí hợp đồng

3. Phần kết thúc

Đại diện hai bên kí hợp đồng kí đóng dấu

– 4. Lời văn phải chính xác, rõ ràng chặt chẽ

* Ghi nhớ: SGK.

Bài tập 2:

– G/v yêu cầu h/s viết phần mở đầu và các mục lớn trong HĐ thuê nhà

Gợi ý:

UBND tỉnh

Cộng hoà Xã hội- Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập –tự do –Hạnh phúc

Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay ngày….. tháng…. năm

– Bên cho thuê:

+Chủ hộ

+Ngày tháng năm sinh

+CMTND số

+Thường trú tại

+Điện thoại

(Gọi tắt là bên A)

– Bên thuê nhà xưởng:

+Chủ hộ

+Ngày tháng năm sinh

+CMTND số

+Thường trú tại

+Điện thoại

(Gọi tắt là bên B)

Sau khi bàn bạc , thảo luận hai bên đồng ý kí hợp đồng thuê nhà…

Điều 1

Điều 2

………

Đại diện bên A Đại diện bên B

(Kí tên, đóng dấu) (Kí tên, đóng dấu)

IV. CỦNG CỐ- HD HS HỌC Ở NHÀ

*Củng cố: Hình thức của Hợp đồng?

*HD: Chuẩn bị bài Bố của Xi- mông.

Leave a comment