Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 15

0

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 15: Phản xạ âm – Tiếng vang bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang. Nhận biết một số vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. Kể tên một số ứng dụng phản xạ âm.

2. Kĩ năng: Rèn khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế, từ các thí nghiệm.

3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

1/ GV: Mỗi Nhóm: 1giá đỡ, 1tấm gương, 1nguồn phát âm dùng vi mạch, 1bình nước

2/ HS: sgk, sbt, vở ghi

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Phương pháp hỏi đáp thông qua các hiện tượng thực tế.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra:

  • Môi trường nào truyền được âm, môi trường nào truyền âm tốt? Lấy ví dụ minh họa?
  • Chữa bài tập 13.1; 13.2; 13.3 SBT.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1:(12ph) Nghiên cứu âm phản xạ và hiện tượng tiếng vang

GV: Y/c đọc SGK và trả lời câu hỏi. Em đã nghe thấy tiếng vọng lại lời nói của mình ở đâu?Trong nhà của mình em có nghe rõ tiếng vang không?

Tiếng vang khi nào có?

GV: thông báo âm phản xạ

Âm phản xạ và tiếng vang có gì giống nhau và khác nhau?

HS: Trả lời theo y/c của GV.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1

GV: Yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời câu hỏi C2.

HS: thực hiện các nội dung theo yêu cầu của GV.

GV: Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời câu hỏi C3

I. Âm phản xạ – tiếng vang

Ta nghe được tiếng vang khi âm dội lại đến tai chậm hơn âm truyền trực tiếp 1 khoảng thời gian ít nhất là 1/15s

+ Âm dội lại khi gặp một vật chắn là âm phản xạ.

C1: Nghe tiếng vang ở giếng, ngõ hẹp dài, phòng rộng thường có tiếng vang khi có âm phát ra. Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm phản xạ.

C3:

a. Phòng nào cũng có âm phản xạ.

b. S = V.t

Âm truyền trong không khí: V = 340 m/s

S = 340m/s. 1/15.2s = 11,3 m

Leave a comment