Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 10

0

Giáo án môn Vậy lý 6

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 10: Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết được cấu tạo của lực kế, GHĐ và ĐCNN của lực kế

2. Kĩ năng: Biết làm thí nghiệm. Sử dụng công thức để tính trọng lượng và khối lượng của vật, sử dụng lực kế để đo trọng lượng và khối lượng của vật.

3. Thái độ: Cẩn thận, tích cực trong học tập

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

  • Lực kế lò xo
  • Sợi dây mảnh

2. Học sinh: Chia làm 4 tổ ,mổi tổ chuẩn bị như giáo viên

III/ Giảng dạy:

1. Ổn định lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra (5 phút)

Bài cũ:

GV: Em hãy nêu phần “ghi nhớ” sgk bài “lực đàn hồi”

HS: Trả lời

GV: Nhận xét, ghi điểm

3. Tình huống bài mới: (1 phút)

Tại sao khi mua bán người ta có thể dùng lực kế để làm một cái cân

4. Bài mới:

PHƯƠNG PHÁP

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu lực kế (5 phút)

GV: Lực kế là gì?

HS:Là dung cụ đo lực

GV Ttreo bảng vẽ sẵn C1 lên bảng. Em nào có thể lên bảng làm được câu này?

HS:Lên bảng thực hiện

GV: Cho hs quan sát và tìm GHĐ và ĐCNN của kực kế

HS:Quan sát, trả lời

HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu cách đo một lực bằng lực kế (13 phút)

GV: Hướng dẫn hs đo lực

HS Thực hiên phép đo như ở SGK

GV: Em nào làm được C3?

HS: (1) Vạch O; (2) Lực cần đo; (3) Phương

GV: Cho mỗi nhóm hs tự đo trọng lượng quyển sách lớp 6 bằng lự kế

HS Tiến hành

GV: Khi đo ta phải cầm lực kế như thế nào? Taị sao phải cầm như vậy?

HS: Trả lời

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng: (5 phút)

GV: Hướng dẫn hs làm câu C3

HS: Thực hiện

GV: Như vậy P lên hệ như thế nào với m?

HS: P = 10m

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu bước vận dụng (10 phút)

GV: Tại sao các “cân bỏ túi” không tính theo Niutơn mà tính theo kg?

HS: Trả lời

GV: Một xe tải có trọng lượng 3,2 tấn thì có trọng lượng là bao nhiêu?

HS: 3,2t= 3200kg=32000N

I/ Tìm hiểu lực kế:

1.Lực kế là gì?

(SGK)

2. Mô tả một lực kế lò xo đơn giản:

C1: (1) Lò xo

(2) Kim chỉ thị

(3) Bảng chia độ

II/ Đo vật bằng lực kế:

1 .Cách đo lực:

C3: (1) vạch 0

(2) lực cần đo

(3) phương

2. Thực hành đo lực:

III/ Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng:

P = 10m (P đo bằng Niutơn, m đo bằng kilo gam)

IV/ Vận dụng:

C9: 3,2t = 3200kg= 32000N

Leave a comment