Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án môn Thủ công 1 bài 19 (Tiết 1)

0

Giáo án Thủ công 1 bài 19: Cắt, dán hàng rào đơn giản

Giáo án Thủ công 1 bài 19 (Tiết 1) là giáo án điện tử lớp 1 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới. Hi vọng mẫu giáo án này sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình soạn bài của thầy cô thuận lợi và dễ dàng hơn.

BÀI 19: CẮT DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (T1)

I. MỤC TIÊU: HS biết cách cắt các nan giấy. HS cắt được các nan giấy và dán vào hàng rào.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Một cái nan giấy và hàng rào

Một tờ giấy kẻ ô, kéo, hồ dán, thứoc kẻ, bút chì.

HS: Giấy màu có kẻ ô; bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ: Cắt, dán hình tam giác; nhận xét.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

a. GV HD HS quan sát và nhận xét:

GV định hướng cho HS thấy: cạnh của các nan giấy. GV đặt câu hỏi cho HS nhận xét.

Hỏi: Số nan giấy đứng? số nan giấy ngang?

Khoảng cách giữa các nan đứng bao nhiêu ô? Giữa các nan ngang bao nhiêu ô?

b. GV HD kẻ, cắt các nan giấy:

Lật mặt trái tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ theo các đường kẻ để có 2 đường thẳng cách đều nhau. GV HD kẻ 4 nan đứng (dài 6 ô, rộng 1 ô) và 2 nan ngang (dài 9 ô rộng 1 ô) theo kích thước yêu cầu.

Cắt theo các đường thẳng cách đều sẽ được các nan giấy (H2)

GV làm các thao tác các bước chậm để HS quan sát.

c. HS thực hành kẻ, cắt nan giấy:

Trong lúc HS thực hiện bài làm, GV quan sát, giúp đỡ HS yếu hoàn thành nhiệm vụ.

HS quan sát các nan giấy mẫu và hàng rào.

– Số nan giấy đứng là 4, số nan giấy ngang là 2.

– Theo dõi

– 1 HS lên nêu lại quy trình và làm mẫu lại – QS NX

– Lớp thực hành:

Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 6 ô theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan đứng.

Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 9 ô làm nan ngang.

Thực hành cắt nan giấy rời khỏi tờ giấy màu.

4. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:

– Thu 1 số sản phẩm chấm, nhận xét.

– Chuẩn bị tiết sau: Thực hành cắt dán vào vở thủ công.

Leave a comment