Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án môn Sinh học lớp 11 bài 27

0

Giáo án môn Sinh học học lớp 11

Giáo án môn Sinh học lớp 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

  • Nêu được cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống.
  • Giải thích được sự chuyên hoá của hệ thần kinh
  • Nắm và giải thích rõ phản xạ

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ: Giải thích được các hiện tượng trong đời sống

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Giáo án, SGK,Hình vẽ : HTK dạng ống ở người, Sơ đồ cung phản xạ.

2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Sự ưu việt trong hệ thần kinh dạng ống.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

Thế nào là cảm ứng ở động vật? Cho ví dụ. Các khâu của cung phản xạ?

Động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch phản ứng lại kích thích của môi trường như thế nào? Tại sao HTK dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích?

3. Bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi

+ Nhóm sinh vật nào có Hệ TK dạng ống?

+ Đặc điểm của Hệ TK dạng ống?

+ Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở động vật có xương sống.

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

* Hoạt động 2: Tìm hiểu Hoạt động của Hệ TK dạng ống

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi

+ Hoạt động của Hệ TK dạng ống được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào và nhờ yếu tố nào?

+ Quan sát hình 27.2 trả lời câu hỏi?

+ Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

a. Cấu trúc của Hệ TK dạng ống

– Động vật: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

– Cấu tạo gồm 2 phần:

* Thần kinh trung ương.

+ Não: não ttrước, não trung gian, não giữa, não sau và hành não.

+ Tủy sống: nằm trong cột sống.

* Thần kinh ngoại biên: Dây thần kinh và hạch thần kinh.

→ Hệ thần kinh dạng ống có cấu tạo phức tạp và hoàn thiện dần nên các hoạt động của động vật ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn.

b. Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống.

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ bao gồm:

– Phản xạ không điều kiện: Do một số tế bào thần kinh nhất định tham gia, không phải qua học tạp.

– Phản xạ có điều kiện: Do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, đặc biệt là tế bào thần kinh võ não.

Cùng với sự tiến hóa của hệ thần kinh dạng ống, số lượng các phản xạ ngày càng nhiều, đặc biệt là các phản xạ có điều kiện ngày càng tăng → động vật ngày càng thích nghi tốt hơn với môi trường sống.

Leave a comment