Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 1

0

Giáo án Hóa học 8: Bài luyện tập 1

Giáo án Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 1 được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh ôn lại các khái niệm cơ bản: chất, đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử. Đồng thời, củng cố kiến thức về phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất và nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Hóa học 8 bài 7: Bài thực hành 2

Giáo án Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học

Tuần Ngày soạn:

Tiết 11 Ngày dạy:

Bài 8: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

– HS biết:

  • Hệ thống hóa về các khái niệm cơ bản: chất – đơn chất – hợp chất; nguyên tử – nguyên tố hóa học – phân tử.

2. Kỹ năng:

  • Phân biệt chất và vật thể.
  • Tách chất ra khỏi hỗn hợp.
  • Xác định tên nguyên tố, nguyên tử khối, phân tử khối.

3. Thái độ:

  • Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần học tập cao, hứng thú với môn học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

  • Đàm thoại nêu vấn đề.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

1. Ổn định lớp.

2. Dạy bài mới:

a. Vào bài:

– Chúng ta đã có một quá trình làm quen với hóa học, các khái niệm của hóa học. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại những khái niệm cơ bản ban đầu của hóa học mà chúng ta đã được nghiên cứu.

b. Bài giảng:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ

– Có bao nhiêu loại vật thể?

– Cái gì cấu tạo nên vật thể?

– Chất được chia làm mấy loại lớn?

– Có mấy loại đơn chất? Ví dụ?

– Có mấy loại hợp chất? Ví dụ?

– Từ hệ thống câu hỏi và trả lời, GV hướng dẫn HS lập sơ đồ mối liên hệ giữa các khái niệm.

I. KIẾN THỨC CÀN NHỚ:

1. Mối quan hệ giữa các khái niệm:

(Sơ đồ tr.29-SGK)

Hoạt động 2: Tổng kết về chất, nguyên tử, phân tử

– Khái niệm về chất?

– Nguyên tử là gì? Thành phần cấu tạo nguyên tử?

– Nguyên tố hóa học?

– Phân tử là gì?

2. Tổng kết về chất, nguyên tử, phân tử:

– Nguyên tử: là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện.

+ Cấu tạo: e (-), p (+), n (e=p)

– Nguyên tố hóa học: Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p.

– Phân tử: Là hạt đại diện cho chất, có đầy đủ tính chất của chất

Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: bài tập 1-tr.30-sgk

Hướng dẫn:

– Chậu: vật thể nhân tạo

– Nhôm, chất dẻo: chất

– Xenlulozơ: chất

– Thân cây: vật thể tự nhiên

b. Dùng nam châm hút tách được sắt; hỗn hợp còn lại hòa vào nước: nhôm sẽ chìm xuống dưới, gỗ nổi lên trên

Bài tập 2: bài tập 3-tr.31-sgk

Hướng dẫn:

a. Phân tử khối của hợp chất = 31 x 2 = 62

b. Nguyên tử khối của X = (Phân tử khối hợp chất – nguyên tử khối của O) : 2 = (62 – 16) / 2= 23

Suy ra X là nguyên tố Natri, kí hiệu: Na

Bài tập 3: bài tập 8.6-tr.11-sbt

Hướng dẫn:

– Phân tử khối hợp chất = NTK Y + NTK O x 2

Biết nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng

Suy ra: NTK Y = NTK O x 2 = 16 x 2 = 32, Y là lưu huỳnh: S

Suy ra phân tử khối hợp chất = 64, nặng bằng nguyên tử đồng

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Leave a comment