Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 37 Tập 1 Bài 32 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 37 Tập 1 Bài 32 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 37 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 32. Luyện tập

Giải Bài 32 trang 37 VBT Toán lớp 2 Tập 1​​​​​​​

Câu 1. Số

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 2. Tính:

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

Lời giải:

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

Câu 3. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp?

Lời giải:

Tóm tắt

Mẹ mua           : 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có     : 20kg gạo tẻ

Mẹ mua           : … kg gạo nếp?

Bài giải

Số ki – lô – gam nếp mẹ mua là:

25 – 20 = 5 (kg)

                       Đáp số: 5 kg.

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 5. Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

Lời giải:

Tóm tắt

Ngỗng nặng                 : 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗng       : 4kg

Gà nặng                       :….kg?

Bài giải

Con gà cân nặng là:

6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số : 2kg.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 37 Tập 1 Bài 32 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment