Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 36 Tập 1 Bài 31 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 36 Tập 1 Bài 31 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 36 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 31. Ki – lô – gam

Giải Bài 31 trang 36 VBT Toán lớp 2 Tập 1​​​​​​​

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 2. Tính (theo mẫu):

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = …..

27kg + 8kg = …..

30kg – 20kg = …..

26kg – 14 kg = …..

10kg – 4kg = …..

Lời giải:

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = 26kg

27kg + 8kg = 35kg

30kg – 20kg = 10kg

26kg – 14 kg = 12kg

10kg – 4kg = 6kg

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Số ki – lô – gam có trong hai bao là:

50 + 30 = 80 (kg)

Đáp số: 80 kg.

Câu 4. Số

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

 Quả dưa cân nặng …… kg.

Lời giải:

Quả dưa cân nặng 4 kg.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 36 Tập 1 Bài 31 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment