Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 22 Tập 1 Bài 19 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 22 Tập 1 Bài 19 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 22 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 19: Phép tính 28 + 5

Giải Bài 19 trang 22 VBT Toán lớp 2 Tập 1

Câu 1. Tính

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

Tóm tắt

Trâu có: 7 con

Bò có: 18 con

Trâu và bò có: …. Con ?

Bài giải

Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

18 + 7 = 25 (con)

               Đáp số: 25 con

Câu 3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết 

Câu 4. Nối phép tính với kết quả đúng:

 Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết 

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 22 Tập 1 Bài 19 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment