Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 20 Tập 1 Bài 17 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 20 Tập 1 Bài 17 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 20 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 17: Luyện tập

Giải Bài 17 trang 20 VBT Toán lớp 2 Tập 1​​​​​​​

Câu 1. Số?

9 + 3 = …..

9 + 8 = …..

9 + 7 = …..

9 + 6 = …..

9 + 5 = …..

9 + 4= …..

2 + 9 = …..

6 + 9 = …..

7 + 9 = …..

9 + 2 = …..

9 + 9 = …..

9 + 1 = …..

Lời giải:

9 + 3 = 12

9 + 8 = 17

9 + 7 = 16

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 + 4 = 13

2 + 9 = 11

6 + 9 = 15

7 + 9 = 16

9 + 2 = 11

9 + 9 = 18

9 + 1 = 10

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

49 + 25               79 + 9                29 + 36               59 + 8

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 3. Điền dấu >, <, =

9 + 6 … 16

9 + 9 … 9+7

9 + 4 … 4 + 9

9 + 6 … 15

9 + 8 … 9 + 9

9 + 3 … 5 + 9

9 + 6 … 16

Lời giải:

9 + 6 < 16

9 + 9 > 9 + 7

9 + 4 = 4 + 9

9 + 6 = 15

9 + 8 < 9 + 9

9 + 3 < 5 + 9

Câu 4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

Tóm tắt

Gà có                  : 15 con

Vịt có                   : 29 con

Gà và vịt có         : ….. con?

Bài giải

Số con gà và vịt có trong sân là:

15 + 29 = 44 (con)

Đáp số: 44 con

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

A. 3  hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác.

Lời giải:

Chọn D. 6 hình tam giác

Các hình tam giác là: OPM, OMN, ONS, OPN, OMS, OPS. 

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 20 Tập 1 Bài 17 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment