Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 17 Tập 1 Bài 14 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 17 Tập 1 Bài 14 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 17 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 14: 9 cộng với với một số: 9 + 5

Giải Bài 14 trang 17 VBT Toán lớp 2 Tập 1

Câu 1. a) Tính nhẩm:

9 + 2 = …                  9 + 4 = …                  9 + 5 = …   

2 + 9 = …                  4+ 9 = …                   5 + 9 = …   

9 + 6 =…                   9 + 8 =…

6 + 9 =…                   8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

Lời giải:

a) 

9 + 2 = 11          9 + 4 = 13          9 + 5 = 14          

9 + 6 = 15          9 + 8 = 17          2 + 9 = 11

4+ 9 = 13           5 + 9 = 14          6 + 9 = 15                   

8 + 9 = 17

b) 

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

Câu 2. Tính

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 3. Số?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 4. Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: …? cây cam

Bài giải

Số cây cam có trong vườn là:

      9 + 8 = 17 (cây)

              Đáp số: 17 cây.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 17 Tập 1 Bài 14 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment