Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 1 trang 40 Tập 2 Bài 103 đầy đủ

0

Giải VBT toán lớp 1 trang 40 Tập 2 Bài 103 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở bài tập Toán lớp 1 trang 40 Bài 103 tập 2: Luyện tập (chính xác nhất) được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ, có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập những dạng bài để học tốt được môn Toán lớp 1. Mời các em cùng tham khảo chi tiết dưới đây.

Giải Bài 1 trang 40 VBT Toán lớp 1 tập 2

Viết số:

Ba mươi ba: … Chín mươi: …
Chín mươi chín: … Năm mươi tám: …
Tám mươi lăm: … Hai mươi mốt: …
Bảy mươi mốt: … Sáu mươi sáu: …
Một trăm: …  

Lời giải chi tiết:

Ba mươi ba: 33 Chín mươi: 90
Chín mươi chín: 99 Năm mươi tám: 58
Tám mươi lăm: 85 Hai mươi mốt: 21
Bảy mươi mốt: 71 Sáu mươi sáu: 66
Một trăm: 100.  

Giải Bài 2 trang 40 VBT Toán lớp 1 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Số liền trước của 73 là …  Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là … Số liền trước của 100 là …

b)

Số liền sau của 72 là … Số liền sau của 51 là …
Số liền sau của 80 là … Số liền sau của 100 là …

c)

Số liền trước Số đã biết Số liền sau

55

70

99

Lời giải chi tiết:

a)

Số liền trước của 73 là 72 Số liền trước của 51 là 50
Số liền trước của 70 là 69 Số liền trước của 100 là 99

b)

Số liền sau của 72 là 73 Số liền sau của 51 là 52
Số liền sau của 80 là 81 Số liền sau của 99 là 100

c)

Số liền trước Số đã biết Số liền sau

54

69

98

55

70

99

56

71

100

Giải Bài 3 trang 40 VBT Toán lớp 1 tập 2

Viết các số:

a) Từ 60 đến 70: ………………………………………………………………………

b) Từ 89 đến 100: ……………………………………………………………………..

Lời giải chi tiết:

a) Từ 60 đến 70: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

b) Từ 89 đến 100: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Giải Bài 4 trang 40 VBT Toán lớp 1 tập 2

Viết (theo mẫu)

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = ………… 42 = ………… 55 = …………
77 = ………… 91 = ………… 39 = …………
28 = ………… 63 = ………… 99 = …………

Lời giải chi tiết:

84 = 80 + 4 42 = 40 + 2 55 = 50 + 5
77 = 70 + 7 91 = 90 + 1 39 = 30 + 9
28 = 20 + 8 63 = 60 + 3 99 = 90 + 9

Giải Bài 5 trang 40 VBT Toán lớp 1 tập 2

Dùng thước và bút chì nối các điểm để có hai hình vuông:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán 1 tập 2 trang 40 Bài 103: Luyện tập (đầy đủ nhất) file PDF hoàn toàn miễn phí. Hy vọng với bộ tài liệu này thì các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 nhé!

Leave a comment