Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 2 trang 38 SGK Tập 1: Phép cộng đầy đủ

0

Giải Toán lớp 2 trang 38 SGK Tập 1: Phép cộng đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 38: Phép cộng chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Bài 1 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 6 =

9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 =

9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

9 + 6 = 8 + 7 =

9 + 7 = 8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

b) 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 =

4 + 9 = 5 + 8 =

5 + 9 =

Bài giải

a) 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11

9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12

9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13

9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14

9 + 6 = 15 8 + 7 = 15

9 + 7 = 16 8 + 8 = 16

9 + 8 = 17

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11

3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12

4 + 9 = 13 5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Giải Bài 2 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

Giải Bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Giải Bài 4 trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Trong hình bên:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Ghi số vào hình:

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2

a) Có 3 hình tam giác là: h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là: h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 38: Phép cộng chính xác file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment