Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 2 trang 26 SGK Tập 1: 7 cộng với một số 7 + 5 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 2 trang 26 SGK Tập 1: 7 cộng với một số 7 + 5 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 26: 7 cộng với một số 7 + 5 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm:

7 + 4 = 7 + 6 = 7 + 8 = 7 + 9 =

4 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =

Bài giải

7 + 4 = 11 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

4 + 7 = 11 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

Giải Bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Giải Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm:

7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 3 + 2 = 7 + 3 + 3 =

7 + 8 = 7 + 9 =

7 + 3 + 5 = 7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12 7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12 7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 6 = 16

Giải Bài 4 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Giải Bài 5 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 … 6 = 13 b) 7 … 3 … 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13 b) 7 – 3 + 7 = 11

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 26: 7 cộng với một số 7 + 5 chính xác file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment